Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej

Doktorantka: Joanna Klimczak
Pracownicy emerytowani: dr hab. Beata Gruszczyńska, prof. emerytowana uczelni, dr Teodor Bulenda

w ramach Katedry: Ośrodek Badania Praw Człowieka

  • prof. dr hab. Andrzej Rzepliński – kierownik
  • dr hab. Beata Gruszczyńska, prof. emerytowana uczelni

Centrum Analiz Kryminologicznych

  • dr Katarzyna Witkowska-Rozpara – kierownik
  • dr Paweł Ostaszewski – zastępca kierownika
  • dr hab. Beata Gruszczyńska, prof. emerytowana uczelni – Przewodnicząca Rady Programowej

Katedra Pedagogiki Społecznej

Doktorantka: Kinga Jastrzębska
Pracownik emerytowany: prof. dr hab. Tadeusz Pilch

Katedra Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej

Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej

Pracownicy emerytowani: prof. dr hab. Lesław Pytka, dr hab. Andrzej Rejzner, prof. emerytowany uczelni, dr hab. Tomasz Rudowski, prof. emerytowany uczelni, dr Wanda Kaczyńska, dr Katarzyna Sawicka, dr Jan Banasiak

Zakład Prawa i Polityki Penitencjarnej

pracownicy emerytowani: dr hab. Barbara Kowalska-Ehrlich, prof. emerytowana uczelni, dr hab. Michał Porowski, prof. emerytowany uczelni,

w ramach Zakładu: Ośrodek Dokumentacji Historii Więziennictwa

Zakład Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych

w ramach Zakładu: Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych

  • dr hab. Jarosław Utrat-Milecki, prof. ucz. – kierownik
  • dr hab Jadwiga Królikowska

Zakład Psychologii Dewiacji

pracownicy emerytowani: dr hab. Krystyna Ostrowska, prof. emerytowana uczelni, prof. dr hab. Aleksandra Korwin-Szymanowska, dr Ewa Michałowska

Zakład Socjologii Zmian Społecznych

pracownicy emerytowani: prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska, dr hab. Elżbieta Budakowska,

Zakład Teorii i Metod Pracy Socjalnej

pracownik emerytowany: dr hab. Stanisław Szmagalski

Pracownia Badań nad Działaniem oraz Konsekwencjami