dr Paweł Ostaszewski

Dr Paweł Ostaszewski  jest kryminologiem. W IPSiR UW pracuje na stanowisku adiunkta, pełni funkcję sekretarza Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz zastępcy kierownika Centrum Analiz Kryminologicznych.

Zainteresowania badawcze Pawła Ostaszewskiego koncentrują się wokół rozmiarów i uwarunkowań przestępczości, wiktymizacji, reakcji na przestępczość oraz efektywności wymiaru sprawiedliwości. Jego ostatnia książka dotyczy przestępstwa niealimentacji (P. Ostaszewski, Między przemocą ekonomiczną a karaniem za długi. Kryminologiczne studium przestępstwa niealimentacji, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2022). Obecnie prowadzi badania i przygotowuje publikacje na temat punitywności, efektywności mediacji w postępowaniach sądowych i efektywności Systemu Dozoru Elektronicznego.

Paweł Ostaszewski ukończył studia magisterskie w IPSiR UW oraz na Wydziale Pedagogicznym UW, a doktoryzował się w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Jest kierownikiem Sekcji Analiz Ekonomicznych Wymiaru Sprawiedliwości Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, zastępcą sekretarza redakcji „Biuletynu Kryminologicznego” i redaktorem statystycznym „The Prison Systems Review” oraz „Prawa w Działaniu”.