dr Paweł Ostaszewski

 

Dr Paweł Ostaszewski jest kryminologiem. W IPSiR UW pracuje na stanowisku adiunkta, pełni funkcję sekretarza Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz zastępcy kierownika Centrum Analiz Kryminologicznych.

Zainteresowania badawcze Pawła Ostaszewskiego koncentrują się wokół rozmiarów i uwarunkowań przestępczości, wiktymizacji, reakcji na przestępczość oraz efektywności wymiaru sprawiedliwości. Jego ostatnie prace dotyczyły wiktymizacji kryminalnej (J. Włodarczyk-Madejska, P. Ostaszewski, J. Klimczak, A. Siemaszko, Nękani, oszukiwani, hakowani. Nowe i tradycyjne wymiary wiktymizacji, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2021), statystycznego obrazu przestępczości (B. Gruszczyńska, M. Marczewski, A. Siemaszko, P. Ostaszewski, J. Włodarczyk-Madejska, J. Klimczak, Atlas Przestępczości w Polsce 6, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2021) oraz przestępczości i wymiaru sprawiedliwości w pierwszym roku pandemii COVID-19 (P. Ostaszewski, J. Klimczak, J. Włodarczyk-Madejska, Przestępczość i wymiar sprawiedliwości w pierwszym roku pandemii COVID-19, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2021). Obecnie prowadzi badania i przygotowuje publikacje na temat przestępstwa niealimentacji oraz efektywności mediacji w postępowaniach sądowych.

Paweł Ostaszewski ukończył studia magisterskie w IPSiR UW oraz na Wydziale Pedagogicznym UW, a doktoryzował się w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Jest kierownikiem Sekcji Analiz Ekonomicznych Wymiaru Sprawiedliwości Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości oraz redaktorem statystycznym „Biuletynu Kryminologicznego” i „The Prison Systems Review”.