Biuro Dyrektora Instytutu

 • Emilia Żukowska-Stępniak – Kierownik samodzielnej sekcji
 • pokój 29, tel. 55-307-20, 55-307-54, e-mail: ipsir@uw.edu.pl
 • czynne w godz. 10.00 – 15.00

Sekcja planowania i organizacji dydaktyki
Koordynator ds. mobilności studentów

 • mgr Marta Konopińska
 • pokój 39, tel. 55-307-07, e-mail: mkonopinska@uw.edu.pl
 • czynne w godz. 10.00 – 15.00

Sekcja obsługi studiów i studentów

Kierunek studiów: Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja oraz Resocjalizacja, pokój 30

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, I stopnia, stacjonarne 
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja oraz Resocjalizacja, II stopnia, niestacjonarne zaoczne

 • mgr Joanna Rucin-Kremplewska
 • pokój 30, tel. 55-307-23, e-mail: ipsir-dz@uw.edu.pl
 • przyjęcia interesantów: poniedziałek – piątek 10.00 – 15.00 oraz soboty zjazdowe w godzinach 10.00 – 14.00

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, I stopnia, niestacjonarne zaoczne
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja oraz Resocjalizacja, II stopnia, stacjonarne

 • Katarzyna Podgórska
 • pokój 30, tel. 55-307-22, e-mail: ipsir-z@uw.edu.pl
 • przyjęcia interesantów: poniedziałek – piątek 10.00 – 15.00 oraz soboty zjazdowe w godzinach 10.00 – 14.00

Kierunek studiów: Praca Socjalna, pokój 30

 • mgr Joanna Rucin-Kremplewska
 • pokój 30, tel. 55-307-23, e-mail: ipsir-dz@uw.edu.pl lub pracasocjalna.ipsir@uw.edu.pl
 • przyjęcia interesantów:
 • przyjęcia interesantów: poniedziałek – piątek 10.00 – 15.00 oraz soboty zjazdowe w godzinach 10.00 – 14.00

Kierunek studiów: Kryminologia, pokój 31

 • mgr Monika Nowakowska
 • pokój 31, tel. 55-307-31, e-mail: kryminologia@uw.edu.pl
 • przyjęcia interesantów: poniedziałek – piątek 10.00 – 15.00 oraz soboty zjazdowe w godzinach 10.00 – 14.00