Biuro Dyrektora Instytutu

 • Emilia Żukowska-Stępniak – Kierownik samodzielnej sekcji
 • pokój 29, tel. 55-307-20, 55-307-54, e-mail: ipsir@uw.edu.pl
 • czynne w godz. 10.00 – 15.00

Sekcja planowania i organizacji dydaktyki

 • mgr Marta Konopińska
 • pokój 39, tel. 55-307-07, e-mail: mkonopinska@uw.edu.pl

Sekcja obsługi studiów i studentów

Kierunek studiów: Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja oraz „stara” Politologia, pokój 30

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, I stopnia, stacjonarne 
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, II stopnia, niestacjonarne zaoczne

 • mgr Joanna Rucin-Kremplewska
 • pokój 30, tel. 55-307-23, e-mail: ipsir-dz@uw.edu.pl
 • przyjęcia interesantów: poniedziałek: 11.00 – 14.00, wtorek: 12.30 – 15.30, środa, czwartek: 11.00-14.00,
  piątek – sekretariat nieczynny

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, I stopnia, niestacjonarne zaoczne
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, II stopnia, stacjonarne

 • Katarzyna Podgórska
 • pokój 30, tel. 55-307-22, e-mail: ipsir-z@uw.edu.pl
 • przyjęcia interesantów: poniedziałek: 11.00 – 14.00, wtorek: 12.30 – 15.30, środa, czwartek: 11.00-14.00,
  piątek sekretariat nieczynny, z wyjątkiem piątków zjazdowych (czynny w godz. 11.00 – 14.00),
  soboty zjazdowe w godz. 10.00-14.00

Kierunek studiów: Praca Socjalna, pokój 30

 • mgr Joanna Rucin-Kremplewska
 • pokój 30, tel. 55-307-23, e-mail: ipsir-dz@uw.edu.pl lub pracasocjalna.ipsir@uw.edu.pl
 • przyjęcia interesantów:
 • przyjęcia interesantów: poniedziałek: 11.00 – 14.00, wtorek: 12.30 – 15.30, środa, czwartek: 11.00-14.00,
  piątek – sekretariat nieczynny

Kierunek studiów: Kryminologia, pokój 31

 • mgr Monika Nowakowska
 • pokój 31, tel. 55-307-31, e-mail: kryminologia@uw.edu.pl
 • przyjęcia interesantów: poniedziałek 10.00 – 16.00, wtorek 13.30 – 15.30,  środy i piątki 8.00 – 15.30, czwartek 9.00 – 12.00 oraz soboty zjazdowe w godz. 10.00-14.00