Członkowie Rady naukowej w kadencji 2020-2024

dr hab. Bohdan Skrzypczak – Przewodniczący

Członkowie stali

 • dr hab. Antoni Bojańczyk, prof. ucz.
 • dr hab. Agnieszka Dudzińska
 • dr hab. Mirosław Górecki, prof.ucz.
 • dr hab. Tomasz Kaźmierczak
 • dr hab. Jadwiga Królikowska
 • dr hab. Danuta Lalak, prof. ucz.
 • prof. dr hab. Aleksander Manterys
 • dr hab. Adriana Mica
 • dr hab. Wojciech Misztal, prof. ucz.
 • dr hab. Aneta Ostaszewska, prof. ucz.
 • dr hab. Paweł Ostaszewski
 • dr hab. Mikołaj Pawlak, prof. ucz.
 • dr hab. Tomasz Przesławski
 • dr hab. Adam Redzik, prof. ucz.
 • dr hab. Bohdan Skrzypczak
 • dr hab. Ewa Stachowska
 • dr hab. Jarosław Utrat-Milecki, prof. ucz.
 • dr hab. Dagmara Woźniakowska, prof. ucz.

Członkowie Rady wybrani z grupy innych nauczycieli akademickich

 • dr Elżbieta Bielecka
 • dr Łukasz Chojniak
 • dr Dariusz Schmidt

Członek Rady wybrana z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 • Emilia Żukowska-Stępniak

Przedstawiciele Samorządu Studentów