Członkowie rady naukowej w kadencji 2016-2020

dr hab. Bohdan Skrzypczak – Przewodniczący

Członkowie stali

 • dr hab. prof. UW Antoni Bojańczyk
 • dr hab. Mirosław Górecki
 • dr hab. Tomasz Kaźmierczak
 • dr hab. Danuta Lalak, prof. ucz.
 • prof. dr hab. Aleksander Manterys
 • dr hab. Adriana Mica
 • dr hab. Aneta Ostaszewska
 • dr hab. Mikołaj Pawlak
 • dr hab. Tomasz Przesławski
 • dr hab. Adam Redzik, prof. ucz.
 • prof. dr hab. Andrzej Rzepliński
 • dr hab. Bohdan Skrzypczak
 • dr hab. Jarosław Utrat-Milecki, prof. ucz.

Z-ca Dyrektora IPSiR

 • dr Ewa Stachowska

Przedstawiciele Młodej Kadry

 • dr Elżbieta Bielecka
 • dr Anna Olech
 • dr Sylwia Różycka-Jaroś
 • dr Katarzyna Szumlewicz

Przedstawiciele Pracowników Administracji i Obsługi

 • Emilia Żukowska-Stępniak

Przedstawiciele Samorządu Studentów

 • Zuzanna Kostrzewa
 • Zuzanna Barbara Kowalczyk
 • Zuzanna Oliwia Włodarczyk