11.04.2024 r.
Pani Prodziekan ds. studenckich Ewa Stachowska w porozumieniu z Panią Dziekan Anetą Gawkowską ogłaszają, że w dn. 29 kwietnia zajęcia będą odbywały się w formie zdalnej, a w dn. 30 kwietnia ogłoszony zostaje dzień dziekański.

04.03.2024 r.
Studentki i studenci  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I roku pierwszego stopnia Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji ruszają zapisy na specjalizacje!

Zapis na wybraną specjalizację:

– należy do 15.03.2024 r. przesłać na adres mailowy

kierownik.studiow.ipsir@uw.edu.pl

Studentki/studenci studiów stacjonarnych w tytule maila powinni wpisać:

specjalizacja stacjonarne

Studentki/studenci studiów niestacjonarnych w tytule maila powinni wpisać:

specjalizacja niestacjonarne

W treści maila należy wpisać:

Zgłaszam chęć dalszego studiowania na specjalizacji prawno-kryminologicznej

bądź

Zgłaszam chęć dalszego studiowania na specjalizacji wychowanie resocjalizujące.

Warunkiem uruchomienia danej specjalizacji jest zgłoszenie się na nią minimum 8 studentów.
Listy osób zgłoszonych na poszczególne specjalizacje zostaną wstępnie zatwierdzone 21.03.2024.
Kolejnym krokiem może być przesłanie listu motywacyjnego uzasadniającego wybór danej specjalizacji.
Listy osób przyjętych na daną specjalizację zostaną podane na początku kwietnia 2024.
Ostateczne zatwierdzenie list nastąpi w połowie września 2024 r. po rozliczeniu I roku studiów.

Przypominam, że opisy i programy specjalizacji znajdują się na stronie Instytutu w zakładce Edukacja – Studia I stopnia PSiR. Proszę o zapoznanie się z nimi, żeby podjąć przemyślaną decyzję.

Z poważaniem
dr Elżbieta Bielecka

kierownik studiów PSiR UW

16.02.2024 r.

Harmonogram sesji poprawkowej

24.01.2024 r.
ZMIANA FORMY ZJAZDU STUDIÓW ZAOCZNYCH
W związku z ogłoszonym terminem wyborów samorządowych zjazd studiów zaocznych w dniach 19-21 kwietnia odbędzie się w formie zdalnej.

24.01.2024 r.
Rejestracje na zajęcia programowe semestru letniego rozpoczną się w dniu 30 stycznia o godz. 20.00.
Poniżej harmonogram rejestracji.

TERMINY REJESTRACJI NA ZAJĘCIA SEMESTRU LETNIEGO
I tura rejestracji: 30.01.2024 – 06.02.2024
I tura rejestracji na fakultety: 01.02.2024 – 06.02.2024

II tura rejestracji: 09.02.2024 – 15.02.2024
II tura rejestracji na fakultety: 10.02.2024 – 15.02.2024

Przypominamy, że na OGUNY, lektoraty i zajęcia w-f obowiązuje rejestracja żetonowa:
https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/

Na zajęcia rejestrujemy się zgodnie z wymaganiami programowymi. Programy studiów można znaleźć na stronie IPSIR w zakładce EDUKACJA.

11.01.2024 r. – EDIT 18.01.
Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej

04.01.2024 r.

Rozpoczęła się II. edycja programu Stypendia na Start skierowanego do osób, które w roku akademickim 2023/2024 rozpoczęły kształcenie na studiach I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich. 

Stypendium na Start dla Olimpijczyków” – przeznaczone jest dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich będących laureatami olimpiad przedmiotowych, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym na studia uzyskali maksymalną liczbę punktów na podstawie posiadanego tytułu laureata olimpiady przedmiotowej.

Stypendium na Start dla Sportowców” – przeznaczone jest dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów pierwszego roku kształcenia w szkole doktorskiej, będących wybitnymi sportowcami. Uprawnionym do uzyskania stypendium jest osoba, która zajęła punktowane miejsce podczas Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub Mistrzostw Polski (jednak nie dalsze niż 10.), a także w przypadku studentów – mających prawo do uzyskania stypendium rektora w roku akademickim, w którym ubiegają się o „Stypendium na Start”.

Wnioski o przyznanie stypendium można składać do 31 stycznia. Szczegółowe informacje na temat tego, jak złożyć wniosek oraz wiele innych przydatnych informacji (w tym wzór wniosku) znajdą Państwo na stronie Biura ds. Pomocy Materialnej. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z BPM.

21.12.2023 r.

W okresie świąteczno-noworocznym budynek IPSIR będzie otwarty w następujące dni:
21 grudnia 2023 r. budynek otwarty w godzinach 8.00 – 16.00, administracja pracuje w godzinach 10.00 – 14.00
22 grudnia 2023 r. budynek zamknięty
27-29 grudnia 2023 r. budynek zamknięty, administracja i biblioteka praca zdalna lub urlop
2 stycznia 2024 r. budynek zamknięty
3-5 stycznia 2024 r. budynek otwarty w godzinach 9.30 – 15.00, administracja pracuje zdalnie, stacjonarny dyżur biblioteki i jednego sekretariatu w godzinach 10.00 – 14.00
*3 stycznia, dyżur sekretariat dydaktyczny pokój 30 oraz biblioteka (Katarzyna Podgórska, Lucyna Kwarcińska)
*4 stycznia, dyżur biuro dyrektora, biblioteka (Emilia Żukowska-Stępniak, Lucyna Kwarcińska)
*5 stycznia, dyżur sekretariat dydaktyczny pokój 30, biblioteka (Joanna Rucin-Kremplewska, Lucyna Kwarcińska)

14.09.2023 r. EDIT: 26.09.2023

Informujemy, że uległ zmianie termin rejestracji na zajęcia w IPSIR.
rejestracje na zajęcia programowe rozpoczną się w dniu 28 września o godz. 20.00
Poniżej harmonogram rejestracji.

TERMINY REJESTRACJI NA ZAJĘCIA SEMESTRU ZIMOWEGO
I tura rejestracji: 28.09.2023 – 30.09.2023
II tura rejestracji: 02.10.2023 – 06.10.2023

Przypominamy, że na OGUNY, lektoraty i zajęcia w-f obowiązuje rejestracja żetonowa:
https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/

Na zajęcia rejestrujemy się zgodnie z wymaganiami programowymi. Programy studiów można znaleźć na stronie IPSIR w zakładce EDUKACJA.

06.09.2023 r.
Dr Bartłomiej Skowroński zaprasza o godz. 9.30 w poniedziałek, 11 września roku do sali Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej osoby chcące przystąpić do poprawek z wszelkich przedmiotów, które prowadził w ubiegłym semestrze.

29.08.2023 r.
Harmonogram sesji poprawkowej semestru letniego

02.08.2023 r.

Informujemy, że rejestracje na zajęcia w IPSIR ruszają 19 września.
Poniżej harmonogram rejestracji.

TERMINY REJESTRACJI NA ZAJĘCIA SEMESTRU ZIMOWEGO
I tura rejestracji: 19.09.2023 – 26.09.2023
II tura rejestracji: 30.09.2023 – 06.10.2023

Przypominamy, że na OGUNY, lektoraty i zajęcia w-f obowiązuje rejestracja żetonowa:
https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/

Na zajęcia rejestrujemy się zgodnie z wymaganiami programowymi. Programy studiów można znaleźć na stronie IPSIR w zakładce EDUKACJA.

02.08.2023 r.

Zgodnie z kalendarzem akademickim w dniach 28.08 – 10.09 zaplanowana jest egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego.
W związku z tym w sobotę 9 września w godzinach 9.00 – 18.00 budynek IPSIR będzie otwarty na potrzeby egzaminacyjne studentów zaocznych.

17.07.2023 r.

W związku ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną przypominamy terminy rejestracji na kursy repetytoryjne oraz na egzaminy certyfikacyjne w sesji jesiennej: 

· rejestracja na kurs repetytoryjny przed egzaminami w sesji jesiennej: 14.07.2023 – 9.08.2023 

· rejestracja na egzaminy w sesji jesiennej:  14.07.2023 – 14.08.2023  

Nie będzie możliwości zapisu na kursy ani na egzaminy po upływie wyżej podanych terminów. 

Studenci pozostający pod opieką Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami powinni złożyć stosowny wniosek w wyżej wspomnianym Biurze, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na naszej stronie: https://jezyki.obce.uw.edu.pl/dostosowania-dla-studentow-pod-opieka-bon-uw/

Poniżej link do oferty egzaminacyjnej oraz link do harmonogramu sesji jesiennej: 

– oferta egzaminacyjna: https://jezyki.obce.uw.edu.pl/oferta-egzaminow/

– harmonogram sesji jesiennej: https://jezyki.obce.uw.edu.pl/harmonogram-sesji/

Wszelkich informacji na temat lektoratów oraz egzaminów językowych udziela Szkoła Języków Obcych UW:

https://jezyki.obce.uw.edu.pl/kontakt/

29.06.2023 r.
W okresie wakacji akademickich budynek IPSIR otwarty będzie w godzinach 8.00 – 16.00.
Sekretariaty i biuro Dyrektora otwarte będą w godzinach 10.00 – 14.00.

31.05.2023 r.
Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej – link – AKTUALIZACJA 21.06

31.05.2023 r.

Opłaty za studia w roku akademickim 2023/2024

 • Wysokość opłat za usługi edukacyjne dla studentów–cudzoziemców rozpoczynających kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2023/2024 [link do Monitora UW]
 • Wysokość opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024, kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów [link do Monitora UW]

25.05.2023 r.
Na początku czerwca zostanie uruchomiona rejestracja na lektoraty oferowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024.
Rejestracja będzie otwarta w poniższych terminach:

2-30.06.2023

14.09 – 07.10.2023

10-15.10.2023

19-22.10.2023

Dodatkowo zostanie uruchomiona rejestracja na intensywne kursy językowe odbywające się w lipcu i wrześniu 2023 r.
Szczegóły dotyczące terminów rejestracji na kursy intensywne zamieszczone są na stronie jezyki.obce.uw.edu.pl
Wszelkie pytania dotyczące lektoratów i egzaminów certyfikacyjnych mogą Państwo kierować na adres: jezyki.koordynator@uw.edu.pl

16.05.2023 r.
Informujemy, że egzaminy dyplomowe zostały zaplanowane:
w sesji letniej: 21.06 – 19.07.2023 r. – środy
w sesji poprawkowej semestru letniego: 13.09 – 28.09.2023 r. – środy
Egzaminy dyplomowe będą się odbywały STACJONARNIE.

Zgodnie z obowiązującymi Szczegółowymi zasadami dyplomowania uchwalonymi przez Radę Dydaktyczną dla poszczególnych kierunków studiów:

•             recenzja musi zostać zatwierdzona i udostępniona w systemie APD nie później niż trzy dni przed terminem egzaminu dyplomowego, w przypadku braku recenzji w systemie w odpowiednim terminie, egzamin zostanie przełożony ze względu na naruszenie praw studenta;

•             promotor zalicza seminarium magisterskie w systemie USOS w terminie nie późniejszym niż siedem dni przed planowanym terminem obrony.

•             praca dyplomowa powinna zostać złożona nie później niż 14 dni przed planowanym egzaminem dyplomowym (decyduje data wprowadzenia pracy do APD).

Szczegółowe zasady dyplomowania dla poszczególnych kierunków studiów:

http://www.wsnsir.uw.edu.pl/?page_id=3500

Wszystkie tematy prac przygotowywanych do obrony muszą zostać zatwierdzone przez Radę Dydaktyczną. Termin przesyłania tematów: 18.05.2023 r. Prace, których temat nie został przedłożony Radzie Dydaktycznej, nie będą mogły być bronione.

08.05.2023 r.
W związku ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną informujemy o terminach rejestracji żetonowej na kursy repetytoryjne oraz na egzaminy certyfikacyjne w sesji letniej: 

-rejestracja na kurs repetytoryjny przed egzaminami w sesji letniej: 05.05.2023 – 31.05.2023
-rejestracja na egzaminy w sesji letniej:  05.05.2023 – 05.06.2023 

UWAGA!!!
Po upływie wyżej podanych terminów nie będzie możliwości zapisu na kursy ani na egzaminy.

Poniżej link do oferty egzaminacyjnej oraz link do harmonogramu sesji letniej: 

oferta egzaminacyjna: https://jezyki.obce.uw.edu.pl/oferta-egzaminow/
harmonogram sesji letniej: https://jezyki.obce.uw.edu.pl/harmonogram-sesji/

Kontakt w sprawie języków obcych na UW: https://szjo.uw.edu.pl/

25.04.2023 r.
Prodziekan ds. Studenckich (Kierownik Jednostki Dydaktycznej) dr hab. Ewa Stachowska w porozumieniu z Dziekan dr hab. Anetą Gawkowską wyraziły zgodę na dni dziekańskie w dn. 4 i 5 maja br.

04.05.2023 r.
W dniach 06-11 kwietnia budynek IPSIR będzie zamknięty.

30.03.2023 r.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą egzaminów certyfikacyjnych na rok 2022/2023 LINK terminy rejestracji na kursy repetytoryjne dla osób, które nie mają już żetonów są TUTAJ
W czerwcu 2023 po raz pierwszy odbędzie się egzamin z angielskiego języka specjalistycznego (Business English) więcej TUTAJ

17.03.2023 r.
Szanowni Państwo, studenci I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 

uprzejmie informuję, że wszyscy studenci, którzy złożyli dokumenty, zostali zakwalifikowani na specjalizacje zgodnie z dokonanym wyborem. Ostateczne zatwierdzenie list i decyzja o uruchomieniu specjalizacji zostanie podjęta w połowie września 2023 r. po rozliczeniu I roku studiów.

Elżbieta Bielecka
Kierownik studiów PSiR 

24.02.2023 r.
Uwaga Studenci I roku pierwszego stopnia Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji: ruszają zapisy na specjalizacje prawno-kryminologiczną lub wychowanie resocjalizujące

Zasady zapisu na specjalizację:
1. Należy zapoznać się z podstawami przyjęć na specjalizacje, opisem kwalifikacji absolwenta specjalizacji https://ipsir.uw.edu.pl/edukacja/studia-i-stopnia-profilaktyka-spoleczna-i-resocjalizacja/, a następnie podjąć przemyślaną decyzję.
2. Do 10.03.2023 r. należy przesłać na adres mailowy kierownika wybranej specjalizacji list motywacyjny/zgłoszenie z uzasadnieniem wyboru danej specjalizacji.
3. Warunkiem uruchomienia danej specjalizacji jest zgłoszenie się na nią minimum 8 studentów, natomiast maksymalny górny limit podany jest w podstawach przyjęcia na poszczególne specjalizacje. Jeśli na daną specjalizację zapisze się mniej niż 8 osób, studenci będą musieli być przepisani do innych specjalizacji.
4. Listy osób zgłoszonych na poszczególne specjalizacje zostaną podane 16.03.2023.
5. Ostateczne zatwierdzenie list, a tym samym podjęcie decyzji o uruchomieniu specjalizacji nastąpi w połowie września 2023 r. po rozliczeniu I roku studiów.

Podstawy przyjęcia na specjalizację prawno-kryminologiczną: kierowniczka specjalizacji – dr hab. Dagmara Woźniakowska-Fajst

Chętnych do studiowania na specjalizacji prawno-kryminologicznej prosimy o przesłanie do 10.03.2023 na adres mailowy: dagmara.wozniakowska@uw.edu.pl listu motywacyjnego (nie więcej niż 2000 znaków), w którym aplikant/aplikantka określi swoje zainteresowania naukowe, wskaże, dlaczego chce studiować kryminologię, czy ma z tego obszaru doświadczenie (zawodowe/ wolontariat). Studenci z licencjatem lub magisterium podają tytuł pracy dyplomowej i nazwę uczelni, w której dyplom uzyskali.

Górny limit – 16 studentów studiów stacjonarnych

Górny limit – 12 studentów studiów niestacjonarnych

Podstawy przyjęcia na specjalizację wychowanie resocjalizujące, kierownik specjalizacji – dr Elżbieta Bielecka

Chętnych do studiowania na specjalizacji wychowanie resocjalizujące proszę o przesłanie do 10.03.2023 na adres: e.bielecka@uw.edu.pl listu motywacyjnego podając uzasadnienie kontynuowania studiów na specjalizacji wychowanie resocjalizujące oraz perspektywę rozwoju własnego. Jeśli posiadacie Państwo doświadczenie w pracy profilaktycznej, wychowawczej bądź resocjalizacyjne, proszę również o zamieszczenie tej informacji.

Tytuł maila: spec. wych.res

Górny limit – 20 studentów 

20.02.2023 r.
W DNIACH 20 – 24 LUTEGO BIBLIOTEKA Z POWODU CHOROBY JEST NIECZYNNA

20.02.2023 r.
Zasady ubiegania się o przyznanie urlopu zdrowotnego: pdf

HARMONOGRAM SESJI POPRAWKOWEJ

14.02.2023 r.
REJESTRACJA NA ZAJĘCIA DLA PRACY SOCJALNEJ
I tura 17-22.02.2023
II tura 27.02-01.03.2023

01.02.2023 r.
REJESTRACJA NA ZAJĘCIA SEMESTRU LETNIEGO
I tura rejestracji: 07.02.2023 – 10.02.2023
II tura rejestracji: 17.02.2023 – 20.02.2023

SZCZEGÓŁY I REGULAMIN REJESTRACJI ZNAJDUJĄ SIĘ TU: LINK

26.01.2023 r.
HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ – aktualizacja

13.01.2023 r.
W dniu 17 styczna dr hab. D. Woźniakowska-Fajst odwołuje dyżur dla studentów. Możliwy kontakt mailowy.

20.12.2022 r.
Praca IPSIR w okresie świąteczno-noworocznym

22 grudnia 2022 r. dzień dziekański – budynek otwarty do godziny 15.00, administracja do 13.00
23 grudnia 2022 r. budynek zamknięty
27-30 grudnia 2022 r. budynek zamknięty, administracja i biblioteka praca zdalna lub urlopy
2-5 stycznia 2023 r. budynek otwarty w godzinach 9.30 – 15.00, administracja pracuje zdalnie, stacjonarny dyżur biblioteki i jednego sekretariatu w godzinach 10.00 – 14.00

 • 2 stycznia, dyżur sekretariat dydaktyczny pokój 30 (Katarzyna Podgórska)
 • 3 stycznia, dyżur sekcja planowania i obsługi dydaktyki pokój 39 (Marta Konopińska)
 • 4 stycznia, dyżur biuro dyrektora, biblioteka (Emilia Żukowska-Stępniak, Lucyna Kwarcińska)
 • 5 stycznia, dyżur sekretariat dydaktyczny pokój 30, biblioteka (Joanna Rucin-Kremplewska, Lucyna Kwarcińska)

19.12.2022 r.
Z powodu choroby Prof. A. Redzik odwołuje dyżur dla studentów w dniu 19 grudnia.

14.12.2022 r.
W dniach 27-30 grudnia sekretariaty dydaktyczne będą zamknięte. Wszelkie sprawy proszę zgłaszać w terminie do 22 grudnia.

14.12.2022 r.
Prodziekan ds. studenckich w porozumieniu z Dziekan Wydziału, ogłasza 22 grudnia br. (czwartek) dniem dziekańskim.

08.12.2022 r.
BHP

Studenci rozpoczynający studia na UW mają obowiązek zrealizować szkolenie z zakresu BHP.

Szkolenie jest realizowane w formie zajęć prowadzonych przy wykorzystaniu metod
i technik kształcenia na odległość (e-learning) za pośrednictwem strony internetowej:

https://kampus.come.uw.edu.pl

Terminy szkoleń w semestrze zimowym: od 7 XII do 5 III oraz 20 III do 10 IX.

Szczegóły realizacji zajęć BHP

08.12.2022 r.
Dr Paweł Ostaszewski odwołuje zajęcia w dniu 14.12.2022 r. Kontakt jest możliwy tego dnia w czasie dyżuru (g. 17-18) w formie zdalnej (meet.google.com/tji-arfs-oxn)

18.10.2022 r.
WSPARCIE SOCJALNE NA UW

Uniwersytet jest miejscem, w którym znajdą Państwo wsparcie nie tylko w  rozwoju naukowym, ale również w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Do najpopularniejszych stypendiów dla studentów należą: stypendium socjalne i zapomoga oraz stypendium rektora. W przypadku studentów, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dostępne jest również stypendium dla osób niepełnosprawnych. Staramy się, aby ubieganie się o każde z tych stypendiów było jak najprostsze. Cała procedura odbywa się online, za pośrednictwem USOSweb (po zalogowaniu się do USOSweb centralnego należy wybrać: dla wszystkich, następnie wnioski).

Stypendium socjalne – dedykowane jest osobom, których dochód nie przekracza 1050 zł na osobę w rodzinie. Stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy. Aby zachować prawo do stypendium za dany miesiąc należy złożyć wniosek do 18. dnia każdego miesiąca (np. żeby móc otrzymać stypendium za październik należy więc złożyć wniosek do 18 października). Wnioski rozpatrywane są przez Biuro ds. Pomocy Materialnej/koordynatora ds. stypendialnych. Więcej informacji: https://bpm.uw.edu.pl/wszystko-co-musisz-wiedziec-o-stypendium-socjalnym-rok-akademicki-2022-2023/.

Zapomoga – jest jednorazowym świadczeniem skierowanym do osób, które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W ciągu roku akademickiego student może otrzymać 2 zapomogi (zapomogi wypłacane są jednorazowo i są bezzwrotne). Każda z nich musi dotyczyć innego zdarzenia, np. zapomoga nr 1: utrata dochodu z powodu klęski żywiołowej, zapomoga nr 2: konieczność poniesienia kosztów leczenia. Wnioski rozpatrywane są przez komisję ds. zapomóg (zapomogi@samorzad.uw.edu.pl), można je składać przez cały rok. Więcej informacji: https://bpm.uw.edu.pl/zapomogi/.

Stypendium rektora – skierowane do osób, które wyróżniają się pod względem naukowym, sportowym lub artystycznym. W tym roku akademickim wniosek o stypendium rektora należy złożyć do 17 października. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania. Od tego roku akademickiego studenci UW, którzy zmienili kierunek względem ubiegłego roku nie muszą dołączać do wniosku zaświadczenia o średniej. Więcej informacji: https://bpm.uw.edu.pl/wszystko-co-musisz-wiedziec-o-wnioskowaniu-o-stypendium-rektora-rok-akademicki-2022-2023/.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych – świadczenie dedykowane osobom, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności. Więcej informacji: https://bon.uw.edu.pl/dla-studentow/stypendium-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/.

17.10.2022 r.
EGZAMINY CERTYFIKACYJNE 2022

Zgodnie z Zarządzeniem nr 156 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad organizacji nauczania języków obcych i certyfikacji biegłości językowej na Uniwersytecie Warszawskim warunkiem ukończenia studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich jest opanowanie jednego języka obcego co najmniej na poziomie B2, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Obowiązek ten można zrealizować przystępując do egzaminu certyfikacyjnego na UW lub przedstawiając certyfikat językowy honorowany na UW wg. Uchwały nr 8 Rady Koordynacyjnej ds. Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji Biegłości Językowej z dnia 23.09.2022 w sprawie uznawania certyfikatów zewnętrznych instytucji potwierdzających poziom biegłości językowej.

Udostępniamy pismo w sprawie organizacji egzaminów – link

Więcej informacji znajduje się na stronie Rady Koordynacyjnej ds. Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji Biegłości Językowej w zakładce EGZAMINY CERTYFIKACYJNE

10.10.2022 r.
Wszystkie podania należy składać wyłącznie w sekretariatach dydaktycznych.

✅Podania zawsze należy składać za pośrednictwem sekretariatu dydaktycznego.

⛔️Nigdy bezpośrednio u Kierownika studiów, Dyrektora czy KJD.

28.09.2022 r.
W dniu 26 września na wniosek Kierownik Studiów dr Elżbiety Bieleckiej Rada Dydaktyczna pozytywnie zaopiniowała wniosek o prowadzenie zajęć na studiach zaocznych w trybie hybrydowym.

Oznacza to, że 7 zajazdów zajęciowych oraz dwa zjazdy sesyjne odbywać się będą w sposób tradycyjny stacjonarnie w budynku IPSIR, a 5 zjazdów odbędzie się zdalnie.

Szczegółowy harmonogram zjazdów w roku akademickim 2022/23.

Linki do zajęć zdalnych zostaną przygotowane na 3 dni przed zajęciami zdalnymi.

26.09.2022 r.
STYPENDIUM MINISTRA

Wkrótce, jak co roku, na początku października uruchomiona zostanie możliwość ubiegania się o stypendium ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia. W roku akademickim 2022/2023 studenci mogą zgłaszać prośbę o założenie konta oraz wykazać swoje osiągnięcia do 12 października. Konta zakładane będą od 3 października, ale już teraz osoby zainteresowane mogą przesłać na adres: bpm@uw.edu.pl wraz z następującymi informacjami: imię, nazwisko, numer albumu (indeksu) oraz pełną nazwę jednostki. 

Więcej informacji na temat STYPENDIUM MINISTRA tu: link

22.09.2022 r.
Wspólne fakultety IPSiR i ISNS !!!

Zapraszamy na fakultety prowadzone w ISNS, II tura rejestracji rozpoczyna się 26.09.2022 o godzinie 21.00 i kończy się 07.10 o godzinie 23.59.

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa

22.09.2022 r.

Dzień adaptacyjny dla studentów pierwszego roku odbędzie się w sobotę 1 października o godzinie 12.00 w sali 32 w budynku IPSIR.
Zapraszamy studentów I roku studiów stacjonarnych na kierunkach: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja l i lI stopnia, Kryminologa oraz Praca socjalna na spotkanie informacyjne.        

Miejsce: budynek IPSIR, ul. Podchorążych 20, sala 32

Program:

12.00 – 13.15 – spotkanie informacyjne na temat lektoratów dla studentów studiów I stopnia,

13.15 – 14.00 – spotkanie informacyjne dla wszystkich studentów pierwszego roku I i ll stopnia z Kierownik Studiów dr Elżbietą Bielecką

14.00 – 14.30- dla wszystkich szkolenie biblioteczne, kustosz mgr Lucyna Kwarcińska

14.30 – dla wszystkich spotkanie z samorządem studenckim IPSiR


22.09.2022 r.

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA SEMESTRU ZIMOWEGO
I tura rejestracji: 01.10.2022 – 06.10.2022
II tura rejestracji: 10.10.2022 – 14.10.2022

SZCZEGÓŁY I REGULAMIN REJESTRACJI ZNAJDUJĄ SIĘ TU: LINK

29.08.2022 r.

HARMONOGRAM LETNIEJ SESJI POPRAWKOWEJ

20.06.2022 r.

HARMONOGRAM LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ

13.05.2022 r.

Mamy już ustalone terminu zjazdów studiów zaocznych na przyszły rok akademicki.
https://ipsir.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2022/05/Terminy-zjazdow-2022-2023.pdf

14.03.2022 r.
Uwaga Studenci I roku pierwszego stopnia Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji: ruszają zapisy na specjalizacje

Zapis na wybraną specjalizację:

– należy do 01.04.2022 r. przesłać na adres mailowy kierownika wybranej specjalizacji list motywacyjny/zgłoszenie z uzasadnieniem wyboru danej specjalizacji.

Proszę o zapoznanie się z podstawami przyjęć na specjalizacje (również w załączniku – Podstawy przyjęcia na specjalizacje) i podjąć przemyślaną decyzję.

Warunkiem uruchomienia danej specjalizacji jest zgłoszenie się na nią minimum 8 studentów, natomiast maksymalny górny limit podany jest w podstawach przyjęcia na poszczególne specjalizacje. Jeśli na daną specjalizację zapisze się mniej niż 8 osób, studenci będą musieli być przepisani do innych specjalizacji.

Listy osób zgłoszonych na poszczególne specjalizacje zostaną podane 07.04.2022.

Ostateczne zatwierdzenie list, a tym samym podjęcie decyzji o uruchomieniu specjalizacji nastąpi w połowie września 2022 r. po rozliczeniu I roku studiów.

z poważaniem

dr Elżbieta Bielecka

kierownik studiów IPSiR UW

Więcej informacji: tu

08.03.2022
W dniach 08-11.03 dr D. Schmidt odwołuje wszystkie zajęcia.

01.03.2022 r.
W dniu 19 marca w godzinach 10.00 – 14.00 zapraszamy na dodatkowy dyżur sekretariatów dedykowany studentom zaocznym. W tym dniu pełnić dyżur również będzie Biblioteka IPSIR.

Zapraszamy serdecznie.

18.02.2022 r.
HARMONOGRAM SESJI POPRAWKOWEJ

17.02.2022 r.
Decyzją KJD w porozumieniu z Kierownikiem Studiów, a także po otrzymaniu pozytywnej opinii Rady Dydaktycznej zjazdy studiów zaocznych wszystkich kierunków studiów realizowanych w IPSIR w miesiącach luty, marzec i kwiecień odbywać się będą w trybie zdalnym. Zjazdy w maju i czerwcu oraz sesja letnia planowane są w formie stacjonarnej.
Zarządzenie KJD dotyczące organizacji zajęć na studiach zaocznych

Zajęcia na studiach stacjonarnych, co do zasady, odbywać się będą w formie stacjonarnej w budynku IPSIR.

Komunikat Rektora w sprawie trybu kształcenia w semestrze letnim:
https://www.uw.edu.pl/komunikat-rektora-w-sprawie-trybu-ksztalcenia-w-semestrze-letni

27.01.2022 r.
Decyzją Dziekan Wydziału w dniach 31 stycznia – 20 lutego administracja IPSIR pracuje w trybie dyżurów.
Budynek IPSIR otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00 (w poniedziałek 31.01 wyjątkowo do godz. 19.00).

Administracja dyżuruje stacjonarnie w godzinach 10.00 – 14.00 według poniższego grafiku:

Biuro dyrektora: 31 stycznia oraz 2, 3, 8, 9 lutego, tel. 22 55 30 754
Sekcja planowania i organizacji dydaktyki: 7 – 11 lutego, pokój 39, tel: 22 55 30 707

Sekretariaty dydaktyczne:
31 stycznia – 4 lutego, Katarzyna Podgórska, pokój 30, tel: 22 55 30 722
7 – 11 lutego, Joanna Rucin-Kremplewska, pokój 30, tel: 22 55 30 723
14 – 18 lutego, Monika Nowakowska, pokój 31, tel. 22 55 30 731

Biblioteka: 9 – 11 lutego, tel: 22 55 30 716 (w dniach 31.01 – 8.01 URLOP)

W pozostałe dni administracja pracuje zdalnie.
Rekomendujemy wcześniejsze umawianie się z sekretariatami, umożliwi to sprawne załatwienie sprawy.

25.01.2022 r.
REJESTRACJA NA ZAJĘCIA SEMESTRU LETNIEGO
I tura rejestracji: 01.02.2022 – 07.02.2022
II tura rejestracji: 21.02.2022 – 27.02.2022

SZCZEGÓŁY I REGULAMIN REJESTRACJI ZNAJDUJE SIĘ TU: link

Problemy związane z rejestracją na zajęcia należy zgłaszać mailowo: rejestracje.ipsir@uw.edu.pl

21.01.2022 r.
TRYB ZAJĘĆ W DNIACH 24-28 STYCZNIA ORAZ SESJA NA STUDIACH STACJONARNYCH

Decyzją KJD w porozumieniu z Kierownikiem studiów zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych w IPSIR w dniach 24 – 28 stycznia będą odbywać się w następujący sposób:

 • 1-3 rok PSiR 1 stopnia, w dniach 24-28 stycznia zajęcia zdalne 
 • 1-2 rok PSiR 2 stopnia, w dniach 24-28 stycznia zajęcia zdalne 
 • 3 rok Praca socjalna 1 stopnia, w dniach 24-28 stycznia zajęcia zdalne
 • 1 rok Kryminologia: w dniach 24-27 stycznia (poniedziałek-czwartek) zajęcia zdalne
 • 2 rok Kryminologia: poniedziałek (24.01) tryb zdalny (2 wykłady, seminaria, fakultety); wtorek (25.01) – tryb hybrydowy (2 wykłady, stacjonarne; seminaria i fakultety – zdalne); środa (26.01) – tryb stacjonarny.

Linki do zajęć generują wykładowcy W przypadku problemów proszę kontaktować się bezpośrednio z Wykładowcami.

Uprzejmie przypominamy, że egzaminy w sesji egzaminacyjnej, co do zasady, powinny być – zgodnie z Zarządzeniem Rektora UW z dn. 16.09.2021 nr 112 – przeprowadzane w formie stacjonarnej.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek prowadzącego, egzamin lub zaliczenie może odbyć się formie zdalnej z zastrzeżeniem, że osiągnięcie efektów kształcenia może w tej formie zostać zweryfikowane, a także, że zdalna formuła egzaminu lub zaliczenia wyklucza możliwości nieetycznego uzyskiwania zaliczenia lub zdania egzaminu  (Zarządzenie Rektora UW z dn. 16.09.2021 nr 111). 

Przypominamy również, że o formie zdalnej egzaminu lub zaliczenia należy, zgodnie z Zarządzeniem Rektora UW nr 111, poinformować studentów na 7 dni przed rozpoczęciem sesji. W przypadku egzaminów lub zaliczeń przeprowadzanych w innych terminach niż sesja, należy poinformować studentów na 7 dni przed terminem egzaminu lub zaliczenia. 

14.01.2022 r.
HARMONOGRAM SESJI ZIMOWEJ

16.12.2021 r.
W okresie Świąteczno-Noworocznym w dniach 23 grudnia – 9 stycznia budynek IPSIR będzie zamknięty.

W dniach 20, 21, 22 grudnia budynek będzie otwarty w godzinach: 9.00 – 16.00.
W tych dniach sekretariaty dydaktyczne oraz biblioteka dyżurować będą w godzinach 10.00 – 15.00.

W dniach 27, 28, 29, 30 grudnia oraz 3, 4, 5 stycznia sekretariaty dydaktyczne pracują zdalnie.

03.12.2021 r.
W dniu 4 grudnia w godzinach 10.00 – 14.00 zapraszamy na dodatkowy dyżur sekretariatów dedykowany studentom zaocznym.

03.12.2021 r.
Informujemy, że decyzją Kierownika Studiów w porozumieniu z KJD zjazdy studiów zaocznych wszystkich kierunków studiów w dniach 10-12 grudnia oraz 14-16 stycznia odbędą się w formie zdalnej.

06.10.2021 r.
Studenci rozpoczynający studia na UW mają obowiązek zrealizować szkolenie z zakresu BHP.

Szkolenie jest realizowane w formie zajęć prowadzonych przy wykorzystaniu metod
i technik kształcenia na odległość (e-learning) za pośrednictwem strony internetowej:

https://kampus.come.uw.edu.pl

Terminy szkoleń w semestrze zimowym: od 2 XII do 13 II oraz 25 II do 6 III.

Szczegóły realizacji zajęć BHP
Pismo Prorektor

30.09.2021 r.
Wysokość opłat dla cyklu kształcenia, rozpoczynającego się w roku akademickim 2021/2022


ZARZĄDZENIE NR 63 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2021r.w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 64 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2021r.w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów–cudzoziemców rozpoczynających kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 185 Rektora UW z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie warunków, trybu i wysokości zwolnień z opłat za usługi edukacyjne z tytułu wyróżniających się osiągnięć sportowych na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2020 r. poz. 362)

30.09.2021 r.
Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/22

 1. Zajęcia na studiach stacjonarnych będą odbywały się w trybie stacjonarnym.
 2. Zajęcia na studiach niestacjonarnych zaocznych będą odbywały się w tzw. trybie hybrydowym, to znaczy: zajęcia dydaktyczne odbywają się w trakcie zjazdów, zgodnie z ustalonymi wcześniej terminami, w sposób naprzemienny (kierunkami) – stacjonarnie i zdalnie (patrz tabela poniżej),
 3. seminaria licencjackie dla studiów zaocznych pierwszego stopnia odbywają się w trakcie zjazdów zgodnie z planem zajęć,
 4. zaliczenia i egzaminy w trakcie sesji studiów zaocznych będą odbywały się z zasady w trybie stacjonarnym,
 5. fakultety, zajęcia ogólnouniwersyteckie oraz seminaria magisterskie, łącznie dla wszystkich kierunków, będą prowadzone w trybie zdalnym w trakcie trzech dodatkowych zjazdów sobotnio/niedzielnych:

•     16-17.10.2021,

•     27-28.11.2021,

•     22-23.01.2022.

Terminy zjazdów w sem. zimowym 2021/22 z podziałem na tryb prowadzenia:

miesiącI stopień PSiRII stopień PSiRKryminologiaPraca socjalna
X08-10 stacjonarne
22-24 zdalne
22-24 zdalne08-10 stacjonarne
22-24 stacjonarne
22-24 stacjonarne
XI05-07 stacjonarne
19-21 zdalne
05-07 stacjonarne
19-21 zdalne
05-07 zdalne
19-21 stacjonarne
05-07 zdalne
19-21 stacjonarne
XII10-12 stacjonarne  10-12 stacjonarne  10-12 zdalne  10-12 zdalne  
I14-16 zdalne  14-16 zdalne  14-16 stacjonarne  14-16 stacjonarne  
II (sesja)04-06 stacjonarne  04-06 stacjonarne  04-06 stacjonarne  04-06 stacjonarne  

Wszystkie zajęcia odbywające się w budynku IPSIR prowadzone będą przy zachowaniu następujących zasad określonych w Zarządzeniu nr 112 Rektora UW z dn. 16.09.2021 (wyciąg poniżej):

Zakrywanie ust i nosa

§ 8

1. Uczestnicy zajęć dydaktycznych oraz egzaminów i zaliczeń kończących zajęcia odbywanych w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

2. Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia właściwego procesu kształcenia, w tym przeprowadzenia zajęć dydaktycznych lub weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się. O możliwości odkrycia ust i nosa w miejscu zajęć dydaktycznych lub odbywania się egzaminu bądź zaliczenia decyduje osoba prowadząca zajęcia, egzamin lub zaliczenie.

3. Prowadzący zajęcia są zwolnieni z obowiązku zakrywania ust i nosa.

Osoba wchodząca do budynku IPSIR zobowiązana jest do dezynfekcji rąk oraz zakrywania ust i nosa w miejscach wspólnych przy pomocy maseczki.

Szczegółowe informacje na temat zasad organizacji roku akademickiego znaleźć można na stronie:

28.09.2021 r.
Zachęcamy studentów pierwszego roku studiów do zapoznania się z informatorem dla osób rozpoczynających studia na UW.
Pobierz

27.09.2021 r.
edit: Termin rejestracji został przesunięty na piatek, 1 października.

Rejestracja na zajęcia semestru zimowego w IPSIR rozpocznie się w czwartek 30.09.2021 r. o godzinie 20.00
REGULAMIN REJESTRACJI dostępny jest tu: link

Prosimy o wnikliwe sprawdzenie, czy każdy ma dostęp do rejestracji. Aby to zrobić należy na stronie USOSweb https://usosweb.uw.edu.pl/ wybrać „Dla studentów” – „Rejestracje”.

Problemy związane z rejestracją na zajęcia należy zgłaszać mailowo: rejestracje.ipsir@uw.edu.pl

10.09.2021 r.
Przypominamy, że podania związane z tokiem studiów należy kierować do Kierownik Studiów dr Elżbiety Bieleckiej, ale składa się je za pośrednictwem właściwego dla kierunku studiów sekretariatu.
Podanie można złożyć przez:
1. USOS – prośba wówczas o informację mailową o złożonym podaniu do sekretariatu studiów
lub
2. przesłać skan PDF z odręcznym podpisem na adres mailowy sekretariatu.
Ważne!
Korespondencję należy prowadzić z adresu w domenie student.uw.edu.pl

31.08.2021 r.
W dniach 30 sierpnia – 12 września trwa sesja poprawkowa semestru letniego.
Informacje na temat terminów konsultacji/zaliczeń/egzaminów:
dr Bartłomiej Skowroński – egzamin z Pedagogiki resocjalizacyjnej (zaoczne) w formie ustnej odbędzie się w dniu 01.09.2021 roku o godz. 11.00 w IPSiR w siedzibie Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej
dr Bogusława Filipowicz – konsultacja – po wcześniejszym umówieniu – w środę, 8 IX o godz. 10.00 – 11.00  lub o godz. 18.00 – 19.00
dr Jadwiga Królikowska – dyżur w sesji poprawkowej, 6 września 2021 w godzinach 10.00-12.00
dr Katarzyna Witkowska-Rozpara – Terroryzm i bezpieczeństwo w politykach UE, Studia dzienne – 8.09.2021, godz. 12:00, egzamin pisemny (test, 25 minut; google classroom + google.meet do monitorowania przebiegu egzaminu, wymóg włączonej kamery), Studia zaoczne – 11.09.2021, godz. 08:15, egzamin pisemny (test, 25 minut; google classroom + google.meet do monitorowania przebiegu egzaminu, wymóg włączonej kamery)
dr Ayur Zhanaev – Antropologia kulturowa (Z)  – 09.09.2021
dr Paweł Ostaszewski – Metody badań w kryminologii zaoczne – 11.09.2021 godz. 10.00, Metody Analizy Statystycznej SPSS dzienne – 08.09.2021 godz. 12.00
dr Agnieszka Salamucha – 1) spotkanie na Google Meet 09.09.2021 godz. 15.00-16.00 https://meet.google.com/msi-kgea-exv, albo: 2) spotkanie osobiste, termin do uzgodnienia drogą mailową
dr hab. Adam Redzik, prof. ucz. – Europejskie prawo socjalne, 09.09.2021 r., godz. 9.00 -10.00
dr Elżbieta Bielecka – zaliczenia i konsultacje, dyżur na meet: 09.09.2021 r., godz. 10.00-12.00, https://meet.google.com/qnj-cigk-muq
dr Dariusz Schmidt – egzaminy poprawkowe wszystkie przedmioty, studia dzienne i zaoczne – czwartek, 9 września 2021, godz. 10:00–12:30, link do spotkania Google Meet: https://meet.google.com/qdy-noss-sfm
dr Aneta Domżalska – Pedagogika resocjalizacyjna ćwiczenia, Pedagogiczne podstawy kurateli sądowej – środa 08.09.2021 godz. 10.00, zoom link: https://us02web.zoom.us/j/84653022298
dr Ewa Kiliszek – egzaminy poprawkowe na studiach dziennych i zaocznych – piątek 10.09.2021 godz. 12.00-13.30 zdalnie lub spotkanie osobiste – termin do uzgodnienia drogą mailową
dr hab. Dagmara Woźniakowska-Fajst – egzamin z kryminologii stosowanej: dla studentów zaocznych: sobota, 11 września, godz. 8.45; dla studentów stacjonarnych: piątek, 10 września, godz. 12.00 Linki do egzaminu na platformę meet zostaną umieszczone na classroomie na kwadrans przed rozpoczęciem egzaminu

14.06.2021 r.
W dniach 14 czerwca – 4 lipca trwa egzaminacyjna sesja semestru letniego.
Terminy egzaminów i zaliczeń dostępne są tu:
sesja harmonogram studia stacjonarne
sesja harmonogram studia zaoczne

25.03.2021 r.
Ruszają zapisy na specjalizacje!

Aby zostać przyjętym na wybraną specjalizację należy przesłać do kierownika wybranej specjalizacji podanie z uzasadnieniem wyboru danej specjalizacji . Termin przesyłania podań – 7 kwietnia 2021 r.

Do wyboru 5 specjalizacji:

 • Migracje i integracja kulturowa  
 • Polityki publiczne
 • Prawno-kryminologiczna
 • Rewitalizacja i innowacje społeczne
 • Wychowanie resocjalizujące

Warunkiem uruchomienia danej specjalizacji jest zgłoszenie się na nią minimum 8 studentów, natomiast maksymalny górny limit wynosi 20 osób.
Weryfikacja list nastąpi w drugiej połowie września po rozliczeniu I roku.

SZCZEGÓŁY ZAPISÓW: TU

18.01.2021 r.
Rejestracja na zajęcia semestru letniego w IPSIR rozpocznie się we wtorek 26.01.2021 r.
REGULAMIN REJESTRACJI dostępny jest tu: link

Prosimy o wnikliwe sprawdzenie, czy każdy ma dostęp do rejestracji. Aby to zrobić należy na stronie USOSweb https://usosweb.uw.edu.pl/ wybrać „Dla studentów” – „Rejestracje”.

UWAGA: jeżeli wyświetla się komunikat: „Nie masz w tej chwili dostępu do żadnych rejestracji” – proszę o niezwłoczny kontakt mailowy rejestracje.ipsir@uw.edu.pl. W wiadomości mailowej proszę podać kod/kody rejestracji do których nie macie dostępu (np. 3401-2020L-…). Wykaz wszystkich rejestracji jest dostępny na stronie https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=news/rejestracje/rejJednostki&jed_org_kod=34010000

SUGESTIA: proszę nie odkładać sprawdzenia dostępu na dłuższy czas, ponieważ między dopisaniem osoby do rejestracji (w głównym USOSie) a widocznym dostępem (w USOSwebie) jest migracja danych, która odbywa się w nocy. Aby 26.01.2021 r. mieć dostęp do rejestracji, należy fakt braku dostępu do rejestracji zgłosić najpóźniej 25.01.2021 r. do godz. 17.

18.01.2021 r.
W semestrze letnim bieżącego roku akademickiego na UW zostaje pilotażowo wdrożony projekt lektoratów dedykowanych dla studentów studiów II-go stopnia. Są to zajęcia fakultatywne, 30-godzinne, na poziomie B2+ (3 pkt ECTS). Na realizację tych zajęć uprawnieni studenci otrzymali nową pulę żetonów typu LEK2. Rejestracja na zajęcia będzie otwarta w terminie: 08.02 – 18.02.2021 r.

18.12.2020 r.
Nauczyciele akademiccy dyżurują zdalnie.
Na stronie internetowej w zakładce O INSTYTUCIE, Pracownicy naukowi i dydaktyczni, przy każdym z pracowników znaleźć można termin dyżuru zdalnego wraz z linkiem.
Pracownicy naukowi i dydaktyczni – dyżury i kontakty

01.12.2020 r.
EGZAMINY CERTYFIKACYJNE 2020/21
W roku akademickim 2020/2021 egzaminy certyfikacyjne z języków obcych przeprowadzane na Uniwersytecie Warszawskim będą miały formę zdalną, zarówno w części pisemnej jak i w części ustnej. Będą sprawdzały te same umiejętności, które były sprawdzane w formie stacjonarnej: słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie oraz znajomość środków gramatyczno-leksykalnych.
Struktura egzaminu będzie podobna na każdym z oferowanych poziomów.
Część pisemna będzie zadaniem integrującym trzy sprawności: słuchanie, czytanie oraz pisanie. Zostaną Państwo poproszeni o napisanie tekstu, w którym odniosą się Państwo do informacji zawartych w nagraniu oraz tekście do przeczytania, które będą powiązane tematem przewodnim. W tym samym tekście trzeba będzie także opisać własne doświadczenie lub wyrazić własną opinię związaną z tematem zadania.
W części ustnej – jak dotychczas – będą Państwo rozmawiać z egzaminatorem w oparciu o tzw. materiał stymulujący (obrazek lub krótki tekst). Ponadto zostanie Państwu zaprezentowane 10 zdań z lukami, które trzeba będzie uzupełnić właściwymi elementami gramatycznymi lub leksykalnymi. Jest to ćwiczenie, które do tej pory pojawiało się w części pisemnej egzaminu.
Bardziej szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Rady Koordynacyjnej w zakładce „Egzaminy certyfikacyjne 2020/2021”
(http://www.certyfikacja.uw.edu.pl)

02.10.2020 r.
Z dniem 1 października 2020 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Kierownika studiów w IPSIR. Obecnie wszystkie podania dotyczące toku studiów należy adresować do Kierownika studiów dr Elżbiety Bieleckiej. Podania należy składać w swoim kierunkowym sekretariacie dydaktycznym (dokładne informacje tu) Można to zrobić mailowo przesyłając z konta studenckiego scan pdf z własnoręcznym podpisem. Nie ma określonych wzorów podań. Dla ułatwienia udostępniamy szablon podania.

29.09.2020 r.
STYPENDIUM NAUKOWE – zgłoszenia do 5 października
W roku akademickim 2020/2021 obowiązują nowe regulacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące składania wniosków o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów. Od dnia 1 października do dnia 25 października 2020 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi, wyłącznie za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF).
Aby założyć konto, student powinien zgłosić takie zapotrzebowanie wysyłając maila z domeny UW na adres stypendiumministra@uw.edu.pl do dnia 5 października 2020 roku,  podając w zgłoszeniu imię, nazwisko, numer albumu oraz pełną nazwę jednostki, z której stara się o stypendium ministra.
Szczegóły na stronie Biura Spraw Studenckich UW – link

29.09.2020 r.
WAŻNOŚĆ ELS
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadziła następującą zmianę w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: „W przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.”.
Mając na uwadze powyższe oraz w związku z obowiązującym rozporządzeniem MNiSW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że działalność uczelni jest nadal ograniczona w związku z czym nie ma obowiązku osobistej wizyty w uczelni, aby przedłużyć ważność legitymacji.
Legitymacje studenckie ważne są do 30 listopada 2020 r. bez konieczności potwierdzania ich ważności.

28.09.2020 r.
Rejestracja na zajęcia w IPSIR rozpocznie się w środę 30.09.2020 r.
Wszystkie postulaty, prośby i pytania proszę przesyłać WYŁĄCZNIE na adres rejestracje.ipsir@uw.edu.pl
Szczegóły rejestracji na zajęcia znajdują się w: „Regulaminie rejestracji”

21.09.2020 r.
Wysokość opłat dla cyklu kształcenia, rozpoczynającego się w roku akademickim 2020/2021
Zarządzenie nr 64 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2020/2021

17.09.2020 r.
DNI ADAPTACYJNE 2020, 24 i 25 WRZEŚNIA

ZAPRASZAMY STUDENTÓW I ROKU NA DNI ADAPTACYJNE.
I stopień Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
24 września 2020 r., czwartek 9.30 – 10.30, SPOTKANIE INFORMACYJNE dla studentów stacjonarnych;
24 września 2020 r., czwartek 10.45 – 11.45, SPOTKANIE INFORMACYJNE, dla studentów zaocznych;
12.00 – 13.00, cały I stopień, SZKOLENIE BIBLIOTECZNE;
25 września 2020 r., piątek 12.00 – 13.00, cały I stopień SPOTKANIE INFORMACYJNE NA TEMAT LEKTORATÓW;

II stopień Kryminologia
24 września 2020 r., czwartek 13.30 – 14.30, SPOTKANIE INFORMACYJNE dla studentów stacjonarnych;
24 września 2020 r., czwartek 14.45 – 15.45, SPOTKANIE INFORMACYJNE dla studentów zaocznych;
25 września 2020 r., piątek 12.00 – 13.00, cała Kryminologia, SZKOLENIE BIBLIOTECZNE;

Linki do spotkań przesłane zostaną w odrębnej korespondencji mailowej.

17.09.2020 r.
Podania w sprawach związanych z tokiem studiów należy kierować do Kierownika Studiów. Można je składać drogą elektroniczną przesyłając na adres właściwego swoim studiom sekretariatu skan pdf z odręcznym podpisem. Korespondencja zawsze powinna być prowadzona z adresu pocztowego w domenie uw.edu.pl
WZÓR PODANIA

26.08.2020 r.
dr hab. Jarosław Utrat-Milecki, prof ucz. zaprasza na dyżur w sesji poprawkowej w dniu 1 września od godziny 13.00 do 14.00.

20.08.2020 r.
Egzaminy poprawkowe:
1. „Biblia: wzory kulturowe” i „Problemy rodziny w świetle dzieł sztuki polskiej na przestrzeni wieków” odbędzie się w NIEDZIELĘ, 13 września, o godz. 9.00. Egzamin ustny, via google meet.
2. „Dzieje kultur penalnych” odbędzie się w czwartek, 10 września, godz. 18.00. Egzamin ustny, via google meet.
3. „Terroryzm i bezpieczeństwo w politykach UE” na kierunku kryminologia odbędzie się 8 września, o godz. 17:30 (oba tryby), forma zdalna (test poprzez formularz google, z włączoną kamerą na spotkaniu google.meet i działającym mikrofonem).

30.07.2020 r.
1. Zgodnie z Regulaminem Studiów na UW student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową w APD najpóźniej 14 dni przed jej obroną. Osoby, które planują obrony we wrześniu muszą złożyć prace w systemie najpóźniej do dnia 15 września (ostatnie obrony planowane są na 29.09).

2. Zgodnie z kalendarzem akademickim, 14-30 września to okres na podjęcie wszystkich indywidualnych decyzji dotyczących toku studiów. W związku z tym, wszystkie podania dotyczące przedłużenia sesji poprawkowej, powtarzania roku, powtarzania przedmiotu, przedłużenia toku studiów itp. należy złożyć do dnia 14 września.
Podania można składać elektronicznie (zeskanowany dokument z podpisem przesyłamy mailem z konta studenckiego uw.edu.pl).

24.06.2020 r.
Zasady egzaminów dyplomowych w formie zdalnej w IPSIR – zachęcamy do zapoznania się z zasadami obowiązującymi podczas zdalnych egzaminów dyplomowych.

19.06.2020 r.
Egzamin z Metod Badań w Kryminologii, odbędzie się 21.06 – godzina 9.15. W harmonogramie wkradł się błąd.

18.06.2020 r.
Decyzją Dyrektora egzaminy dyplomowe w IPSiR beda odbywały nie od dnia 24 czerwca. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wgranie pracy dyplomowej do systemu APD najpóźniej 14 dni przed datą obrony.

11.06.2020 r.
DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRAKTYK na studiach I stopnia:

Porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich – wejście
Sprawozdanie z przebiegu praktyki – wejście
Zaświadczenie o odbyciu praktyki – wejście

PEŁNOMOCNIKIEM DYREKTORA DS. PRAKTYK W IPSIR jest
dr Wojciech Wypler, w.wypler@uw.edu.pl

08.06.2020 r.
HARMONOGRAM LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ:
studia stacjonarne
studia niestacjonarne

08.06.2020 r.
Decyzją Kierownika Studiów dr Ewy Stachowskiej od dnia 10 czerwca br. nie będą przyjmowane podania studenckie przysyłane z konta mailowego innego niż wymagane w domenie @student.uw.edu.pl.

06.06.2020 r.
1. Zgodnie z zarządzeniem nr 84 Rektora UW egzaminy dyplomowe będą się odbywały w formie zdalnej, szczegóły procedury będą znane po 15.06, wtedy też będą ustalane terminy obron. Termin egzaminu będzie wprowadzony do APD.
2. Udział w egzaminie dyplomowym (jak i w pozostałych egzaminach i zaliczeniach) możliwy jest tylko pod warunkiem użycia adresu mailowego w domenie @student.uw.edu.pl, adres powinien być połączony z kontem usos. Zakładanie konta, reset i odzyskiwanie hasła: https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiMojaPocztaGmailStudent/
Nowe adresy mailowe do systemu USOS wprowadzają pracownicy sekretariatów po otrzymaniu zgłoszenia od studenta.
3. Na dzień dzisiejszy nie składa się wersji papierowej pracy dyplomowej, po zaakceptowaniu pracy przez promotora należy zgłosić pracę do utworzenia dostępu w APD (mailowo w swoim sekretariacie dydaktycznym).
4. Zgodnie z regulaminem studiów pracę dyplomową należy złożyć nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony, a więc zgłoszenie pracy do APD powinno uwzględniać ten termin. Rekomendujemy zgłoszenie pracy niezwłocznie po otrzymaniu akceptacji od Promotora.
5. Zgodnie z obowiązującym od X 2019 r. wzorem dyplomu nie dołącza się zdjęć do dyplomu.
6. Żeby móc przystąpić do egzaminu dyplomowego należy mieć zaliczone wszystkie przedmioty zgodnie z wymaganiami programowymi kierunku.
7. Nie istnieje zestaw pytań na egzamin dyplomowy dla danego kierunku.

15.05.2020 r.
prof. dr hab. Aleksander Manterys informuje o terminach zaliczeń i egzaminów online:
1. Socjologia organizacji i wspólnot lokalnych (studia niestacjonarne; przełożony egzamin): 06.06. egzamin ustny, platforma Google Meet lub Webex
2. Diagnostyka problemów społecznych 16.06. (studia stacjonarne;
I termin): egzamin ustny, platforma Google Meet lub Webex

13.05.2020 r.
dr Agnieszka Salamucha informuje o terminach zaliczeń i egzaminów online:
1. „Etyka służb społecznych”: studenci dzienni: 15.06. od 9.00; studenci zaoczni: 20.06. od 9.00
2. „Resocjalizacyjna pedagogika antropologiczna” (zaliczenie): zaoczni: 6.06. od 9.00

08.05.2020 r.
dr Bogumiła Filipowicz informuje o terminach zaliczeń i egzaminów online:
1. Fakultet „Prawa starożytne: kara”: pierwsza tura: czwartek, 14 maja, godz. 9.00. druga tura: godz. 18.00. 
2. Przedmiot obowiązkowy „Dzieje kultur penalnych”- dla Studentów Studiów Dziennych: piątek, 15 maja 2020 r. godz. 9.00. – dla Studentów Studiów Zaocznych: pierwsza tura: czwartek, 21  maja 2020 r. godz. 9.00, druga tura: godz. 18.00. 
3. Przedmiot obowiązkowy „Historia filozofii” dla Studentów Studiów Zaocznych: pierwsza tura piątek, 22 maja 2020 r. godz. 9.00, druga tura: godz. 18.00.

17.03.2020 r.
Praca zdalna
Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania sekretariaty studenckie w IPSIR pracują zdalnie. Rekomendujemy kontakt mailowy. W sprawach wyjątkowych wymagających kontaktu osobistego przyjmujemy interesantów w środy w godzinach 10.00 – 14.00. Przed przyjściem do sekretariatu należy umówić się mailowo.