Praca zdalna
Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania sekretariaty studenckie w IPSIR pracują zdalnie. Rekomendujemy kontakt mailowy. W sprawach wyjątkowych wymagających kontaktu osobistego przyjmujemy interesantów w środy i w czwartki w godzinach 10.00 – 14.00. Przed przyjściem do sekretariatu należy umówić się mailowo.

30.07.2020 r.
1. Zgodnie z Regulaminem Studiów na UW student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową w APD najpóźniej 14 dni przed jej obroną. Osoby, które planują obrony we wrześniu muszą złożyć prace w systemie najpóźniej do dnia 15 września (ostatnie obrony planowane są na 29.09).

2. Zgodnie z kalendarzem akademickim, 14-30 września to okres na podjęcie wszystkich indywidualnych decyzji dotyczących toku studiów. W związku z tym, wszystkie podania dotyczące przedłużenia sesji poprawkowej, powtarzania roku, powtarzania przedmiotu, przedłużenia toku studiów itp. należy złożyć do dnia 14 września.
Podania można składać elektronicznie (zeskanowany dokument z podpisem przesyłamy mailem z konta studenckiego uw.edu.pl).

24.06.2020 r.
Zasady egzaminów dyplomowych w formie zdalnej w IPSIR – zachęcamy do zapoznania się z zasadami obowiązującymi podczas zdalnych egzaminów dyplomowych.

19.06.2020 r.
Egzamin z Metod Badań w Kryminologii, odbędzie się 21.06 – godzina 9.15. W harmonogramie wkradł się błąd.

18.06.2020 r.
Decyzją Dyrektora egzaminy dyplomowe w IPSiR beda odbywały nie od dnia 24 czerwca. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wgranie pracy dyplomowej do systemu APD najpóźniej 14 dni przed datą obrony.

11.06.2020 r.
DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRAKTYK na studiach I stopnia:

Porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich – wejście
Sprawozdanie z przebiegu praktyki – wejście
Zaświadczenie o odbyciu praktyki – wejście
Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia – wejście
Poświadczenie o zatrudnieniu opiekuna praktyki pedagogicznej – wejście
Krajowe ramy kwalifikacyjne – praktyka pedagogiczna – wejście

PEŁNOMOCNIKIEM DYREKTORA DS. PRAKTYK W IPSIR jest dr Wojciech Wypler, w.wypler@uw.edu.pl

08.06.2020 r.
HARMONOGRAM LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ:
studia stacjonarne
studia niestacjonarne

08.06.2020 r.
Decyzją Kierownika Studiów dr Ewy Stachowskiej od dnia 10 czerwca br. nie będą przyjmowane podania studenckie przysyłane z konta mailowego innego niż wymagane w domenie @student.uw.edu.pl.

06.06.2020 r.
1. Zgodnie z zarządzeniem nr 84 Rektora UW egzaminy dyplomowe będą się odbywały w formie zdalnej, szczegóły procedury będą znane po 15.06, wtedy też będą ustalane terminy obron. Termin egzaminu będzie wprowadzony do APD.
2. Udział w egzaminie dyplomowym (jak i w pozostałych egzaminach i zaliczeniach) możliwy jest tylko pod warunkiem użycia adresu mailowego w domenie @student.uw.edu.pl, adres powinien być połączony z kontem usos. Zakładanie konta, reset i odzyskiwanie hasła: https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiMojaPocztaGmailStudent/
Nowe adresy mailowe do systemu USOS wprowadzają pracownicy sekretariatów po otrzymaniu zgłoszenia od studenta.
3. Na dzień dzisiejszy nie składa się wersji papierowej pracy dyplomowej, po zaakceptowaniu pracy przez promotora należy zgłosić pracę do utworzenia dostępu w APD (mailowo w swoim sekretariacie dydaktycznym).
4. Zgodnie z regulaminem studiów pracę dyplomową należy złożyć nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony, a więc zgłoszenie pracy do APD powinno uwzględniać ten termin. Rekomendujemy zgłoszenie pracy niezwłocznie po otrzymaniu akceptacji od Promotora.
5. Zgodnie z obowiązującym od X 2019 r. wzorem dyplomu nie dołącza się zdjęć do dyplomu.
6. Żeby móc przystąpić do egzaminu dyplomowego należy mieć zaliczone wszystkie przedmioty zgodnie z wymaganiami programowymi kierunku.
7. Nie istnieje zestaw pytań na egzamin dyplomowy dla danego kierunku.

15.05.2020 r.
prof. dr hab. Aleksander Manterys informuje o terminach zaliczeń i egzaminów online:
1. Socjologia organizacji i wspólnot lokalnych (studia niestacjonarne; przełożony egzamin): 06.06. egzamin ustny, platforma Google Meet lub Webex
2. Diagnostyka problemów społecznych 16.06. (studia stacjonarne;
I termin): egzamin ustny, platforma Google Meet lub Webex

13.05.2020 r.
dr Agnieszka Salamucha informuje o terminach zaliczeń i egzaminów online:
1. „Etyka służb społecznych”: studenci dzienni: 15.06. od 9.00; studenci zaoczni: 20.06. od 9.00
2. „Resocjalizacyjna pedagogika antropologiczna” (zaliczenie): zaoczni: 6.06. od 9.00

08.05.2020 r.
dr Bogumiła Filipowicz informuje o terminach zaliczeń i egzaminów online:
1. Fakultet „Prawa starożytne: kara”: pierwsza tura: czwartek, 14 maja, godz. 9.00. druga tura: godz. 18.00. 
2. Przedmiot obowiązkowy „Dzieje kultur penalnych”- dla Studentów Studiów Dziennych: piątek, 15 maja 2020 r. godz. 9.00. – dla Studentów Studiów Zaocznych: pierwsza tura: czwartek, 21  maja 2020 r. godz. 9.00, druga tura: godz. 18.00. 
3. Przedmiot obowiązkowy „Historia filozofii” dla Studentów Studiów Zaocznych: pierwsza tura piątek, 22 maja 2020 r. godz. 9.00, druga tura: godz. 18.00.

17.03.2020 r.
Praca zdalna
Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania sekretariaty studenckie w IPSIR pracują zdalnie. Rekomendujemy kontakt mailowy. W sprawach wyjątkowych wymagających kontaktu osobistego przyjmujemy interesantów w środy w godzinach 10.00 – 14.00. Przed przyjściem do sekretariatu należy umówić się mailowo.