penology.org

Przy okazji wydania dwutomowej monografii Penologia ogólna. Perspektywa integralnokulturowa Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych im. prof. Genowefy Rejman w porozumieniu z Wydawnictwami Uniwersytetu Warszawskiego uznał za zasadne dokonanie formalnego wyodrębnienia serii wydawniczej penology.org, której założeniem jest promowanie szeroko rozumianych, interdyscyplinarnych studiów penologicznych poświęconych idei kary, działaniu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych oraz funkcjonowaniu innych, w szczególności represyjnych środków kontroli społecznej.
W Europejskim Ośrodku Studiów Penologicznych, utworzonym w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW w 2008 roku, ukazało się do dzisiaj jedenaście monografii i opracowań zbiorowych, Penologia ogólna to zatem dwunasty i trzynasty tom tej serii. Większość wcześniejszych publikacji została również wydana przez WUW, a ich wykaz znajduje się w każdej naszej kolejnej publikacji.
Celem działalności Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych, zgodnie z ideą jego patronki profesor Genowefy Rejman, jest osiągnięcie większego wpływu polskiej myśli prawniczej i społecznej na kształt europejskiej polityki karnej – szersze informacje na temat koncepcji i programu EOSP można znaleźć na stronie internetowej penology.org. Aby jednak cele te mogły się urzeczywistnić, konieczne jest uzyskanie odpowiedniego punktu odniesienia do takiej debaty w Polsce.
Zapraszamy Państwa do współpracy. Mamy nadzieję, że wymiana poglądów – zarówno w języku polskim, jak i w innych językach europejskich – na temat wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i innych sferach represyjnej kontroli społecznej będzie sprzyjać uzyskaniu interdyscyplinarnego, szerszego spojrzenia na teoretyczny i praktyczny wymiar tych ogromnie złożonych problemów w Polsce, Europie i na świecie.
Redaktor naukowy serii: dr hab. Jarosław Utrat-Milecki, prof. uczelni
W ramach serii ukazały się:

Penologia ogólna, tom 1
autor: Jarosław Utrat-Milecki

Penologia ogólna, tom 2
autor: Jarosław Utrat-Milecki

Sędziowie o karze, karaniu i bezkarności
autor: Jadwiga Królikowska

Prawo i Ład Społeczny
redakcja naukowa: Jarosław Utrat-Milecki

(Złudne) obietnice wielokulturowości
redakcja naukowa: Jadwiga Królikowska

Karcenie Dzieci
autor: Sylwia Różycka-Jaroś

Reformy Prawa Karnego
redakcja naukowa: Jarosław Utrat-Milecki

Kulturowe uwarunkowania polityki kryminalnej
redakcja naukowa: Marian Filar, Jarosław Utrat-Milecki

Z dziejów afektu penalnego
redakcja naukowa: Jarosław Utrat-Milecki

Więziennictwo w Polsce w latach 1944-1956
autor: Jarosław Utrat-Milecki

Podstawy penologii
autor: Jarosław Utrat-Milecki

Polityczność przestępstwa
autor: Jarosław Utrat-Milecki

Kara w Nauce i Kulturze
redakcja naukowa: Jarosław Utrat-Milecki

Integralnokulturowe Badanie Kontaktu Kulturowego
redakcja naukowa: Jadwiga Królikowska

Informator EOSP
redakcja naukowa: Jarosław Utrat-Milecki i Jadwiga Królikowska

Kara. Teoria i Kultura Penalna
autor: Jarosław Utrat-Milecki

Więcej informacji na stronie WUW: link
oraz Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych: link