Dane adresowe

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa
tel. centrala 22 55-307-00, e-mail: ipsir@uw.edu.pl

W okresie wakacji akademickich budynek IPSIR otwarty będzie w godzinach 8.00 – 16.00.
Sekretariaty dydaktyczne i biuro Dyrektora otwarte będą w godzinach 10.00 – 14.00.

Biuro Dyrektora Instytutu

Granty, projekty badawcze

Kryminologia

Praca socjalna

Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja, studia I stopnia

Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja, studia II stopnia

Sekcja planowania i organizacji dydaktyki