Dane adresowe

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Podchorążych 20
00-721 Warszawa
tel. centrala 22 55-307-00

Biuro Dyrektora Instytutu

Granty, projekty badawcze

Kryminologia

Praca socjalna

Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja, studia I stopnia

Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja, studia II stopnia

Sekcja planowania i organizacji dydaktyki