Instytut prowadzi badania naukowe w zakresie problemów społecznych i sposobów ich rozwiązywania. Efekty działalności naukowej i współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów społecznych znajdują swoje odzwierciedlenie w programie studiów, który jest ciągle uzupełniany i doskonalony zarówno pod względem treści jak i formy zajęć.

Wicedyrektorem ds. badań naukowych jest dr hab. Mikołaj Pawlak, prof. uczelni.