Instytut prowadzi badania naukowe w zakresie problemów społecznych i sposobów ich rozwiązywania. Efekty działalności naukowej i współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów społecznych znajdują swoje odzwierciedlenie w programie studiów, który jest ciągle uzupełniany i doskonalony zarówno pod względem treści jak i formy zajęć.

Wicedyrektorem ds. badań naukowych jest dr hab. Mikołaj Pawlak, prof. uczelni.

 

Ośrodki naukowe i centra badawcze:

 

 

Projekty badawcze i wdrożeniowe realizowane w IPSiR:

 • Digitalizacja i europejskie wspólnoty religijne. Odpowiedź na pandemię

dr hab. Ewa Stachowska

2022-2024 | Narodowe Centrum Nauki |

 • Przestępczość i zachowania antyspołeczne nieletnich we współczesnej Polsce

dr hab. Dagmara Woźniakowska-Fajst

2021-2025 | Narodowe Centrum Nauki | [więcej informacji]

 • Asystentura międzykulturowa jako instrument polityki integracyjnej: przypadek polskiego systemu edukacyjnego

dr hab. Mikołaj Pawlak, prof. UW

2021-2025 | Narodowe Centrum Nauki | [więcej informacji]

 • Włączenie Polski do globalnej sieci pośrednictwa pracy: przypadek filipińskich migrantów pracowniczych

dr hab. Mikołaj Pawlak, prof. UW

2020-2024 | Narodowe Centrum Nauki | [filipino-migrants.uw.edu.pl]

 • Porażki i polityka publiczna: możliwe, warunkowe i przypadkowe w polskim kontekście

dr hab. Adriana Mica

2020-2022 | Narodowe Centrum Nauki | [więcej informacji]

 • Zachowania dewiacyjne współczesnej młodzieży w Polsce – pilotaż badań typu self-report

dr hab. Dagmara Woźniakowska-Fajst

2020-2021 | Narodowe Centrum Nauki | [więcej informacji]

 • Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków – 4EU+

dr hab. Aneta Ostaszewska

2020-2021 | IDUB | [więcej informacji]

 • System postępowania dyscyplinarnego sędziów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

dr hab. Tomasz Przesławski

2020-2021 | IDUB | [więcej informacji]

 • Social professions for supporting youth in a European solidarity context

dr hab. Danuta Lalak, prof. UW

2019-2022 | Erasmus+ | [young.uwb.edu.pl]

 • Najlepsi z najgorszych i źli stale. Więźniowie dożywotni

dr Maria Niełaczna

2018-2021 | Narodowe Centrum Nauki | [więcej informacji]

 • Krajowy mechanizm ewaluacji integracji (NIEM)

dr hab. Mikołaj Pawlak

2016-2022 | Fundusz Azylu, Migracji i Integracji | [www.forintegration.eu]