UWAGA!
W dniach 28.03 – 02.04 br. budynek IPSIR będzie zamknięty.

Dyrektor Instytutu

dr hab. Tomasz Kaźmierczak

Tel. 22 55 307 54, 22 55 30 720, e-mail: dyrektor.ipsir@uw.edu.pl

Wicedyrektor ds. badań naukowych

dr hab. Mikołaj Pawlak, prof. uczelni

Tel. 22 55 307 54, 22 55 30 720, e-mail: mikolajpawlak@uw.edu.pl

Wicedyrektor ds. rozwoju dydaktyki i jakości kształcenia, Kierownik studiów

dr Anna Olech

Tel. 22 55 307 54, 22 55 30 720, e-mail: olech@uw.edu.pl

Kierownik studiów

dr Elżbieta Bielecka

Tel. 22 55 307 54, 22 55 30 720, e-mail: kierownik.studiow.ipsir@uw.edu.pl

Osoby pełniące inne funkcje

  • dr hab. Bohdan Skrzypczak – przewodniczący Rady Naukowej
  • dr Paweł Kobes – pełnomocnik dyrektora ds. praktyk studenckich
  • dr hab. Jadwiga Królikowska – koordynator ds. mobilności
  • dr Grzegorz Kudlak – pełnomocnik ds. rekrutacji

Biuro Dyrektora Instytutu

  • Emilia Żukowska-Stępniak – Kierownik samodzielnej sekcji
  • pokój 29, tel. 55-307-20, 55-307-54, e-mail: ipsir@uw.edu.pl
  • czynne w godz. 10.00 – 15.00