Dyrektor Instytutu

dr hab. Tomasz Kaźmierczak

Tel. 22 55 307 54, 22 55 30 720, e-mail: dyrektor.ipsir@uw.edu.pl

Dyżur: środa 12.00 -13.00

Wicedyrektor ds. badań naukowych

dr hab. Mikołaj Pawlak, prof. uczelni

Tel. 22 55 307 54, 22 55 30 720, e-mail: mikolajpawlak@uw.edu.pl

Dyżur: wtorek, 15.30 – 16.30

Wicedyrektor ds. rozwoju dydaktyki i jakości kształcenia

dr Anna Olech

Tel. 22 55 307 54, 22 55 30 720, e-mail: olech@uw.edu.pl

Dyżur: poniedziałek, 10.00 – 11.00

Kierownik studiów

dr Elżbieta Bielecka

Tel. 22 55 307 54, 22 55 30 720, e-mail: kierownik.studiow.ipsir@uw.edu.pl

Dyżur: czwartek, 11.00 – 12.00

Osoby pełniące inne funkcje

  • dr hab. Bohdan Skrzypczak – przewodniczący Rady Naukowej
  • dr Paweł Kobes – pełnomocnik dyrektora ds. praktyk studenckich
  • dr hab. Jadwiga Królikowska – koordynator ds. mobilności
  • dr Grzegorz Kudlak – pełnomocnik ds. rekrutacji