Dyrektor Instytutu

dr hab. Danuta Lalak, profesor uczelni

tel. 22 55 307 54, 22 55 30 720

dyżur: w związku z zagrożeniem epidemiologicznym dyżur, po wcześniejszym umówieniu, w środy w godz. 12.00 – 13.00

Zastępca Dyrektora ds. studenckich

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Ewa Stachowska

tel. 22 55 307 54, 22 55 30 720

dyżur: w związku z zagrożeniem epidemiologicznym dyżur zdalny, email: ewa.stachowska@uw.edu.pl

Osoby pełniące inne funkcje

  • dr hab. Bohdan Skrzypczak – przewodniczący rady naukowej
  • dr Wojciech Wypler – pełnomocnik dyrektora ds. praktyk studenckich
  • dr hab. Mikołaj Pawlak – pełnomocnik dyrektora ds. badań naukowych
  • dr Jadwiga Królikowska – koordynator ds. mobilności