Dyrektor Instytutu

dr hab. Tomasz Kaźmierczak

tel. 22 55 307 54, 22 55 30 720, e-mail: dyrektor.ipsir@uw.edu.pl

dyżur: w związku z zagrożeniem epidemiologicznym dyżur zdalny po wcześniejszym umówieniu

Wicedyrektor ds. badań naukowych

dr hab. Mikołaj Pawlak, prof. uczelni

tel. 22 55 307 54, 22 55 30 720, e-mail: mikolajpawlak@uw.edu.pl

Kierownik studiów

dr Elżbieta Bielecka

tel. 22 55 307 54, 22 55 30 720, e-mail: kierownik.studiow.ipsir@uw.edu.pl

dyżur: w związku z zagrożeniem epidemiologicznym dyżur zdalny po wcześniejszym umówieniu

Osoby pełniące inne funkcje

  • dr hab. Bohdan Skrzypczak – przewodniczący Rady naukowej
  • dr Paweł Kobes – pełnomocnik dyrektora ds. praktyk studenckich
  • dr Jadwiga Królikowska – koordynator ds. mobilności
  • dr Grzegorz Kudlak – pełnomocnik ds. rekrutacji