Strona Biura Spraw Pracowniczych UW: link
Strona Biura Spraw Socjalnych UW: link
Strona Biura Współpracy z Zagranicą
Strona Biura Obsługi Badań
Strona Kwesury UW: link

Ważne dokumenty:
szczegółowe zasady rozliczania pensum 2021/2022

INSTUKCJA DLA PRACOWNIKÓW PLANUJĄCYCH PODRÓŻ SŁUŻBOWĄ

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące wyjazdów służbowych znaleźć można na stronie: http://bwz.uw.edu.pl/formularze/

Krajowe podróże służbowe:

Informacje na temat krajowej podróży służbowej: http://bwz.uw.edu.pl/podroz-samochodem/

Pracownik planujący krajową podróż służbową powinien:

  • pobrać i wypełnić Polecenie wyjazdu służbowego (na podstawie tego dokumentu możliwe będzie rozliczenie kosztów podróży)
  • planując podróż własnym samochodem należy zawrzeć umowę na używanie pojazdu prywatnego do podróży służbowych (konieczne badania lekarskie dla kierowców)

Zagraniczne podróże służbowe:

Informacje szczegółowe: strona Biura Współpracy z Zagranicą UW

Zakup biletów i usługi wizowania

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nr DZP-361-106/2019, w dniu
30 kwietnia 2020 r.
została podpisana z Biurem WhyNotTravel sp. z o.o. sp. k. umowa nr DZP-362-106/2019 sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych, autobusowych i promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów. Umowa została zawarta na 3 lata i obowiązuje od
3 września 2020 r. do 3 września 2023 r
. lub do wyczerpania kwoty wymienionej w umowie. http://bwz.uw.edu.pl/podroze-sluzbowe/

Pracownik planujący zagraniczną podróż służbową powinien:

Dokumenty:

Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia “Instrukcji o szczegółowych zasadach, regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz o trybie ich rozliczania

Zarządzenie nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o szczegółowych zasadach regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz o trybie ich rozliczania

WYSOKOŚĆ DIETY ZA DOBĘ PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ ORAZ LIMITU NA NOCLEG