Socialiter

 

Socialiter

Seria wydawnicza „Socialiter” powstaje we współpracy Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW i Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego. Ukazują się w niej publikacje przedstawiające rezultaty interdyscyplinarnych studiów i badań nad funkcjonowaniem społeczeństwa. Ich tematyka obejmuje zagadnienia kryminologii, pedagogiki, penitencjarystyki, polityki publicznej, prawa, psychologii i socjologii. Prace publikowane w serii są adresowane do akademików, badaczy, studentów oraz osób zaangażowanych w życie publiczne.

Rada Redakcyjna Serii: Aleksander Manterys (przewodniczący), Bartłomiej Skowroński, Dagmara Woźniakowska-Fajst

Więcej na stronie: https://www.wuw.pl/pol_m_Serie-wydawnicze_Socialiter-512.html

W ramach serii ukazały się:

Niepełnosprawność jako obszar interwencji publicznej – PDF

Administracja więzienna. Służba czy władza?