Stypendium na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus!

Na stronie http://bwz.uw.edu.pl/dla-studentow-doktorantow-i-absolwentow-praktyki-2020-2021/
zostały opublikowane zasady praktyk (SMP) na rok akademicki 2020/2021 w ramach Programu Erasmus+ (2021-27).

Zachęcamy do udziału!

Koordynator ds. mobilności w IPSiR: dr Jadwiga Królikowska j.krolikowska@uw.edu.pl

BWZ zagraniczne praktyki studenckie: mgr Dorota Wiącek dwiacek@adm.uw.edu.pl

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRAKTYK na studiach I stopnia:

Zasady odbywania praktyk na kierunku Praca socjalna – wejście
Zasady odbywania praktyk na kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja – wejście

Praktyka pedagogiczna – wejście

Porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich – wejście
Sprawozdanie z przebiegu praktyki – wejście
Zaświadczenie o odbyciu praktyki – wejście
Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia – wejście
Poświadczenie o zatrudnieniu opiekuna praktyki pedagogicznej – wejście
Krajowe ramy kwalifikacyjne – praktyka pedagogiczna

PEŁNOMOCNIKIEM DYREKTORA DS. PRAKTYK W IPSIR jest
dr Paweł Kobes, p.kobes@uw.edu.pl