Władze Instytutu

  • dr hab. Tomasz Kaźmierczak – dyrektor
  • dr hab. Mikołaj Pawlak, prof. ucz. – wicedyrektor ds. badań naukowych
  • dr Anna Olech – wicedyrektor ds. rozwoju dydaktyki i jakości kształcenia, kierownik studiów
  • dr Elżbieta Bielecka – kierownik studiów

Osoby pełniące inne funkcje

  • dr hab. Bohdan Skrzypczak – przewodniczący rady naukowej
  • dr Paweł Kobes – pełnomocnik dyrektora ds. praktyk studenckich
  • dr hab. Adam Redzik, prof. ucz. – opiekun komisji stypendialnej
  • dr hab. Jadwiga Królikowska – koordynator ds. mobilności

Nauczyciele akademiccy