PRACOWNICY
mgr Lucyna Kwarcińska – Kierownik Biblioteki
mgr Monika Moczulska

KONTAKT
 tel.: 22 55 30 716;  e-mail: biblioteka.ipsir@uw.edu.pl  

27.07.2020
W SIERPNIU BIBLIOTEKA IPSIR JEST NIECZYNNA

10.06.2020
INFORMACJA NA TEMAT PRACY BIBLIOTEKI IPSIR OD 17 CZERWCA 2020

Od dnia 17 czerwca 2020 r. Biblioteka działa w ograniczonym zakresie.

 1. Wprowadzony został dyżur dla studentów w każdą środę i w czwartek w godz. 10.00 – 14.00
 2. Na czas odwołania zajęć zostały wprowadzone systemowe „dni zamknięcia”, za które nie będą naliczane opłaty za przekroczenie terminu zwrotu.
 3. Przypominamy:  aby korzystać zdalnie ze zbiorów elektronicznych będących w subskrypcji UW (dostępnych ze strony BUW w zakładce „Zasoby online”) studenci, doktoranci i pracownicy UW muszą mieć ważne konto biblioteczne w katalogu bibliotek UW.
  W związku z tym:
 • Konta biblioteczne studentów, doktorantów i pracowników UW,  których termin ważności przypadał między 11 marca a 30 maja 2020, zostały automatycznie przedłużone do 30 czerwca 2020.
 • Pozostałe przypadki, wymagające przedłużenia ważności konta, prosimy zgłaszać na adres: reklamacje.buw@uw.edu.pl
 • Studenci, doktoranci i pracownicy UW, którzy nie mają jeszcze kont we wspólnym katalogu bibliotek UW, mają możliwość jego zdalnej aktywacji (https://www.buw.uw.edu.pl/informacje-praktyczne/jak-korzystac/).
 • UWAGA: studenci, doktoranci i pracownicy UW, nieposiadający kart ELP/ELD/ ELS, mogą teraz również założyć konto biblioteczne, które umożliwi im korzystanie ze zbiorów elektronicznych w domu. Prośby o założenie konta należy kierować z konta pocztowego zarejestrowanego w USOSie na adres reklamacje.buw@uw.edu.pl
 • Zaległości na koncie (kary, przetrzymane książki) nie są przeszkodą w dostępie do zasobów elektronicznych.
 • Przyjmowanie zwrotów książek odbywa się w Bibliotece IPSiR podczas dyżuru w środy i w czwartki w godz. 10.00 – 14.00  a także drogą pocztową na adres:  BIBLIOTEKA Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa.
 • MOŻNA TAKŻE WYPOŻYCZYĆ KSIĄŻKI ZAMÓWIONE WCZEŚNIEJ ONLINE LUB MAILOWO biblioteka.ipsir@uw.edu.pl
 • Czytaj także na stronie www.buw.uw.edu.pl oraz 
 • https://www.buw.uw.edu.pl/wypozyczenia-i-skanowanie/

26.03.2020
INFORMACJA NA TEMAT PRACY BIBLIOTEKI IPSIR W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
Biblioteka IPSiR będzie zamknięta dla czytelników od dnia 26.03 do 16.06.2020.

 1. Na czas odwołania zajęć zostały wprowadzone systemowe „dni zamknięcia”, za które nie będą naliczane opłaty za przekroczenie terminu zwrotu.
 2. Przypominamy:  aby korzystać zdalnie ze zbiorów elektronicznych będących w subskrypcji UW (dostępnych ze strony BUW w zakładce „Zasoby online”) studenci, doktoranci i pracownicy UW muszą mieć ważne konto biblioteczne w katalogu bibliotek UW. 

  W związku z tym:
 • Konta biblioteczne studentów, doktorantów i pracowników UW,  których termin ważności przypadał między 11 marca a 30 maja 2020, zostały automatycznie przedłużone do 30 czerwca 2020.
 • Pozostałe przypadki, wymagające przedłużenia ważności konta, prosimy zgłaszać na adres: reklamacje.buw@uw.edu.pl.
 • Studenci, doktoranci i pracownicy UW, którzy nie mają jeszcze kont we wspólnym katalogu bibliotek UW, mają możliwość jego zdalnej aktywacji (https://www.buw.uw.edu.pl/informacje-praktyczne/jak-korzystac/).
 • UWAGA: studenci, doktoranci i pracownicy UW, nieposiadający kart ELP/ELD/ ELS, mogą teraz również założyć konto biblioteczne, które umożliwi im korzystanie ze zbiorów elektronicznych w domu. Prośby o założenie konta należy kierować z konta pocztowego zarejestrowanego w USOSie na adres reklamacje.buw@uw.edu.pl
 • Zaległości na koncie (kary, przetrzymane książki) nie są przeszkodą w dostępie do zasobów elektronicznych. 

GODZINY OTWARCIA (PODCZAS NORMALNEGO FUNKCJONOWANIA UCZELNI):
Poniedziałek: 9.00 – 16.00,
Wtorek: 11.00 – 16.00,
Środa: 11.00 – 16.00,  
Czwartek: 11.00 – 17.00,
Piątek: 9.00 – 16.00
Soboty zjazdowe: 10.00 – 14.00

GODZINY OTWARCIA W WAKACJE
LIPIECponiedziałek – piątek 10.00 – 15.00
SIERPIEŃnieczynne (zamknięcie systemowe, nie naliczają się kary)
WRZESIEŃ: poniedziałek – piątek 10.00 – 15.00

System Biblioteczno-Informacyjny 

Biblioteka IPSiR wraz z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie (BUW)
i innymi Bibliotekami Wydziałowymi (BW) tworzą zintegrowany system biblioteczno-informacyjny z wykorzystaniem oprogramowania VTLS/Virtua.  Aby móc korzystać z zasobów bibliotecznych konieczna jest aktywacja online Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, dopiero po aktywacji  ELS stanie się również Kartą Biblioteczną.

ZAPISY DO BIBLIOTEKI IPSiR – STUDENCI

 • Aktywacja konta czytelnika on-line dostępna jest ze strony www.buw.uw.edu.pl  
  – wybierz Zapisy
  – postępuj zgodnie z pojawiającymi się komunikatami
  – konto będzie aktywne następnego dnia od 6.00 rano
 • Zapisy osobiście w BUW trwają przez cały rok

    ZAPISY DO BIBLIOTEKI IPSiR – PRACOWNICY

 • Zapisy odbywają się przez cały rok osobiście w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie,  ul. Dobra 56/66, od poniedziałku do piątku od 9 do 20, sobota od 12 do 18.30.
 • Do zapisu potrzebne są: zaświadczenie o zatrudnieniu w IPSiR, ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, nr PESEL i adresem zamieszkania, 10 zł (jeżeli wystawiamy kartę biblioteczną; 15 zł – duplikat)
 • Aktywacja online Elektronicznej Karty Pracowniczej dostępna jest ze strony startowej www.buw.uw.edu.pl, analogicznie jak w przypadku Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

  PRYDATNE MATERIAŁY:
 • PREZENTACJA DLA STUDENTÓW I ROKU Z DNIA ADAPTACYJNEGO: SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY
 • SZKOLENIE ONLINE OBOWIĄZKOWE DLA STUDENTÓW I ROKU: kampus.come.uw.edu.pl/course/index.php

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie www.buw.uw.edu.pl
Biblioteka Narodowa www.bn.org.pl
Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich KARO http://karo.umk.pl/Karo/