PRACOWNICY
mgr Lucyna Kwarcińska – Kierownik Biblioteki
mgr Monika Moczulska

KONTAKT
 tel.: 22 55 30 716;  e-mail: biblioteka.ipsir@uw.edu.pl  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!WAŻNA INFORMACJA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

W CZASIE SESJI EGZAMINACYJNEJ BIBLIOTEKA JEST CZYNNA, Z ZACHOWANIEM REŻIMU SANITARNEGO, CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 9.30 – 14.30.
W przerwie międzysemestralnej (15-21 lutego) biblioteka pracować będzie w systemie dyżurów: wtorek, środa, czwartek w godz. 10.00 – 15.00

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

DYŻUR BIBLIOTECZNY od 1 grudnia
Wtorek, środa, czwartek w godz. 10.00 – 15.00

 • Daty zwrotu wypożyczonych książek, których termin zwrotu przypadał od 7 listopada, zostały przesunięte na 15 grudnia 2020 r., prosimy pamiętać o prolongacie lub zwrocie książek w odpowiednim terminie.
 • Zwrotów można dokonywać osobiście w bibliotece albo drogą pocztową na koszt własny czytelnika.
 • Za okres od 7 do 29 listopada nie naliczały się opłaty za książki przetrzymane.
 • Obecnie, od 1 grudnia opłaty ponownie obowiązują, zgodnie z Regulaminem.
 • Opłaty za przetrzymane książki płacimy nadal wyłącznie przelewem na podany poniżej numer konta.
 • Została ponownie włączona możliwość zamawiania książek z IPSiR i z BUW. 
 • Czytelnia jest nieczynna do odwołania.  
 • Nadal w BUW dostępna jest usługa bezpłatnych skanów dla społeczności UW
 • Skany w IPSiR dostępne są dla pracowników naukowych.
 • Kontakt mailowy biblioteka.ipsir@uw.edu.pl
 • kontakt telefoniczny 22 55 30 716 w dniach dyżuru (wtorek, środa, czwartek w godz. 10-15)

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym biblioteka.ipsir@uw.edu.pl, w dniach dyżuru pod telefonem 22 55 30 716


Opłaty za przetrzymane książki płacimy wyłącznie przelewem.
Dane do przelewu :
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA
37 1160 2202 0000 0000 6084 9499
W TYTULE: KARY UMOWNE, BIBLIOTEKA IPSiR, ul. PODCHORĄŻYCH 20, 00-721 W-WA,

Potwierdzenie przelewu wysyłamy na adres na adres: biblioteka.ipsir@uw.edu.pl

Biblioteka IPSiR wraz z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie (BUW)
i innymi Bibliotekami Wydziałowymi (BW) tworzą zintegrowany system biblioteczno-informacyjny z wykorzystaniem oprogramowania VTLS/Virtua.  Aby móc korzystać z zasobów bibliotecznych konieczna jest aktywacja online Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, dopiero po aktywacji  ELS stanie się również Kartą Biblioteczną.

ZAPISY DO BIBLIOTEKI IPSiR – STUDENCI

 • Aktywacja konta czytelnika on-line dostępna jest ze strony www.buw.uw.edu.pl  
  – wybierz Zapisy
  – postępuj zgodnie z pojawiającymi się komunikatami
  – konto będzie aktywne następnego dnia od 6.00 rano
 • Zapisy osobiście w BUW trwają przez cały rok

    ZAPISY DO BIBLIOTEKI IPSiR – PRACOWNICY

 • Zapisy odbywają się przez cały rok osobiście w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie,  ul. Dobra 56/66, od poniedziałku do piątku od 9 do 20, sobota od 12 do 18.30.
 • Do zapisu potrzebne są: zaświadczenie o zatrudnieniu w IPSiR, ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, nr PESEL i adresem zamieszkania, 10 zł (jeżeli wystawiamy kartę biblioteczną; 15 zł – duplikat)
 • Aktywacja online Elektronicznej Karty Pracowniczej dostępna jest ze strony startowej www.buw.uw.edu.pl, analogicznie jak w przypadku Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

  PRZYDATNE MATERIAŁY:
 • PREZENTACJA DLA STUDENTÓW I ROKU Z DNIA ADAPTACYJNEGO: SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY
 • REKOMENDOWANE SZKOLENIE ONLINE DLA STUDENTÓW I ROKU: kampus.come.uw.edu.pl/course/index.php

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie www.buw.uw.edu.pl
Biblioteka Narodowa www.bn.org.pl
Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich KARO http://karo.umk.pl/Karo/