PRACOWNICY
mgr Lucyna Kwarcińska – Kierownik Biblioteki
mgr Monika Moczulska

KONTAKT
 tel.: 22 55 30 716;  e-mail: biblioteka.ipsir@uw.edu.pl  

DYŻUR BIBLIOTECZNY
Środa, czwartek w godz. 10.00 – 15.00

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 6 listopada 2020 r., poz. 1972, stanowiącym w par. 1, pkt 1 e), iż „do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne i naukowe,[…]  polegające na zakazie:
1) udostępniania zbiorów publiczności”, jesteśmy zmuszeni zamknąć Bibliotekę IPSiR od 10 do 29 listopada

 • Daty zwrotu wypożyczonych książek zostały przesunięte na 15 grudnia 2020 r.
 • Za okres od 7 do 29 listopada nie będą naliczały się opłaty za książki przetrzymane.
 • Książki z IPSiR, które zostały zamówione przed 7 listopada będą do odbioru w dniach i godz. dyżuru biblioteki.
 • Została wyłączona możliwość zamawiania książek z IPSiR i z BUW.
 • Nadal w BUW dostępna jest usługa bezpłatnych skanów dla społeczności UW, skany w IPSiR dostępne są dla pracowników naukowych.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym biblioteka.ipsir@uw.edu.pl, w dniach dyżuru pod telefonem 22 55 30 716.”


W związku z objęciem Warszawy czerwoną strefą opłaty za przetrzymane książki płacimy wyłącznie przelewem.
Dane do przelewu :
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA
37 1160 2202 0000 0000 6084 9499
W TYTULE: KARY UMOWNE, BIBLIOTEKA IPSiR, ul. PODCHORĄŻYCH 20, 00-721 W-WA,

Potwierdzenie przelewu wysyłamy na adres na adres: biblioteka.ipsir@uw.edu.pl

Biblioteka IPSiR wraz z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie (BUW)
i innymi Bibliotekami Wydziałowymi (BW) tworzą zintegrowany system biblioteczno-informacyjny z wykorzystaniem oprogramowania VTLS/Virtua.  Aby móc korzystać z zasobów bibliotecznych konieczna jest aktywacja online Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, dopiero po aktywacji  ELS stanie się również Kartą Biblioteczną.

ZAPISY DO BIBLIOTEKI IPSiR – STUDENCI

 • Aktywacja konta czytelnika on-line dostępna jest ze strony www.buw.uw.edu.pl  
  – wybierz Zapisy
  – postępuj zgodnie z pojawiającymi się komunikatami
  – konto będzie aktywne następnego dnia od 6.00 rano
 • Zapisy osobiście w BUW trwają przez cały rok

    ZAPISY DO BIBLIOTEKI IPSiR – PRACOWNICY

 • Zapisy odbywają się przez cały rok osobiście w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie,  ul. Dobra 56/66, od poniedziałku do piątku od 9 do 20, sobota od 12 do 18.30.
 • Do zapisu potrzebne są: zaświadczenie o zatrudnieniu w IPSiR, ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, nr PESEL i adresem zamieszkania, 10 zł (jeżeli wystawiamy kartę biblioteczną; 15 zł – duplikat)
 • Aktywacja online Elektronicznej Karty Pracowniczej dostępna jest ze strony startowej www.buw.uw.edu.pl, analogicznie jak w przypadku Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

  PRZYDATNE MATERIAŁY:
 • PREZENTACJA DLA STUDENTÓW I ROKU Z DNIA ADAPTACYJNEGO: SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY
 • REKOMENDOWANE SZKOLENIE ONLINE DLA STUDENTÓW I ROKU: kampus.come.uw.edu.pl/course/index.php

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie www.buw.uw.edu.pl
Biblioteka Narodowa www.bn.org.pl
Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich KARO http://karo.umk.pl/Karo/