13.06.2022 r.

Egzaminy dyplomowe odbywają się w formie stacjonarnej.

  1. Nie składa się wersji papierowej pracy dyplomowej, po zaakceptowaniu pracy przez promotora należy zgłosić pracę do utworzenia dostępu w APD (mailowo w swoim sekretariacie dydaktycznym).
  2. Zgodnie z regulaminem studiów pracę dyplomową należy złożyć nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony, a więc zgłoszenie pracy do APD powinno uwzględniać ten termin. Rekomendujemy zgłoszenie pracy niezwłocznie po otrzymaniu akceptacji od Promotora.
  3. Zgodnie z Uchwałą Rady Dydaktycznej warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest spełnienie wszystkich wymogów określonych w programie studiów w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed planowanym terminem obrony.
  4. Zgodnie z obowiązującym od X 2019 r. wzorem dyplomu nie dołącza się zdjęć do dyplomu.
  5. Nie istnieje zestaw pytań na egzamin dyplomowy dla danego kierunku.

Wzór strony tytułowej
Uchwały Rady dydaktycznej na WSNSiR dotyczące zasad dyplomowania: link

APD informacje
APD instrukcja dla studentów