1. Zgodnie z zarządzeniem nr 84 Rektora UW egzaminy dyplomowe będą się odbywały w formie zdalnej.
2. Udział w egzaminie dyplomowym (jak i w pozostałych egzaminach i zaliczeniach) możliwy jest tylko pod warunkiem użycia adresu mailowego w domenie @student.uw.edu.pl, adres powinien być połączony z kontem usos. Zakładanie konta, reset i odzyskiwanie hasła: https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiMojaPocztaGmailStudent/
Nowe adresy mailowe do systemu USOS wprowadzają pracownicy sekretariatów po otrzymaniu zgłoszenia od studenta.
3. Na dzień dzisiejszy nie składa się wersji papierowej pracy dyplomowej, po zaakceptowaniu pracy przez promotora należy zgłosić pracę do utworzenia dostępu w APD (mailowo w swoim sekretariacie dydaktycznym).
4. Zgodnie z regulaminem studiów pracę dyplomową należy złożyć nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony, a więc zgłoszenie pracy do APD powinno uwzględniać ten termin. Rekomendujemy zgłoszenie pracy niezwłocznie po otrzymaniu akceptacji od Promotora.
5. Zgodnie z obowiązującym od X 2019 r. wzorem dyplomu nie dołącza się zdjęć do dyplomu.
6. Żeby móc przystąpić do egzaminu dyplomowego należy mieć zaliczone wszystkie przedmioty zgodnie z wymaganiami programowymi kierunku.
7. Nie istnieje zestaw pytań na egzamin dyplomowy dla danego kierunku.

Zasady egzaminów dyplomowych w formie zdalnej w IPSIR
Wzór strony tytułowej
Uchwały Rady dydaktycznej na WSNSiR dotyczące zasad dyplomowania: link

APD informacje
APD instrukcja dla studentów