Terminy zjazdów studiów zaocznych:

Kierunek: kryminologia

 •  stopnia stacjonarne
  – semestr zimowy 2022/23 I i II rok – pobierz plan
  – semestr letni 2022/23 I i II rok – pobierz plan
 • niestacjonarne zaoczne
  – semestr zimowy 2022/23 I i II rok – pobierz plan
  – semestr letni 2022/23 I i II rok – pobierz plan

Kierunek: praca socjalna (II stopnia)

 • stacjonarne I rok semestr letni 2022/23 – pobierz plan
 • niestacjonarne II rok semestr zimowy 2022/23 – pobierz plan
 • niestacjonarne II rok semestr letni 2022/23 – pobierz plan

Kierunek: profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Studia I stopnia

Studia II stopnia