Terminy zjazdów studiów zaocznych:

Kierunek: kryminologia

  •  stopnia stacjonarne
    – semestr zimowy 2020/21 I i II rok – pobierz plan
    – semestr letni 2020/21 I i II rok – pobierz plan
  • niestacjonarne zaoczne
    – semestr zimowy 2020/21 I i II rok – pobierz plan
    – semestr letni 2020/21 I i II rok – pobierz plan

Kierunek: praca socjalna

Kierunek: profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Studia I stopnia

Studia II stopnia