Kierunek: kryminologia

Studia II stopnia

  • niestacjonarne zaoczne

Kierunek: praca socjalna

Studia I stopnia

Kierunek: profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Studia I stopnia

Studia II stopnia