Terminy zjazdów studiów zaocznych:

Kierunek: kryminologia

Kierunek: praca socjalna

Studia I stopnia
– semestr zimowy 2021/22 (3 rok) – pobierz plan
– semestr letni 2021/22 (3 rok) – pobierz plan

Studia II stopnia

Kierunek: profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Studia I stopnia

Studia II stopnia