Terminy zjazdów studiów zaocznych:

Kierunek: kryminologia

 •  stopnia stacjonarne
  – semestr zimowy 2023/24 I i II rok – pobierz plan
  – semestr letni 2023/24 I i II rok – pobierz plan
 • niestacjonarne zaoczne
  – semestr zimowy 2023/24 I i II rok – pobierz plan
  – semestr letni 2023/24 I i II rok – pobierz plan

Kierunek: praca socjalna – wygaszony

Kierunek: profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Studia I stopnia

Studia II stopnia

 • stacjonarne
  – II rok semestr zimowy 2023/2024 – pobierz plan
  – II rok semestr letni 2023/2024 – pobierz plan
 • niestacjonarne zaoczne
  – II rok semestr zimowy 2023/2024 – pobierz plan
  – II rok semestr letni 2023/24 – pobierz plan

Kierunek: resocjalizacja