Terminy zjazdów studiów zaocznych:

Kierunek: kryminologia

 •  stopnia stacjonarne
  – semestr zimowy 2020/21 I i II rok – pobierz plan
 • niestacjonarne zaoczne
  – semestr zimowy 2020/21 I i II rok – pobierz plan

Kierunek: praca socjalna

Kierunek: profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Studia I stopnia

Studia II stopnia

 • stacjonarne
  – semestr zimowy 2020/2021 – pobierz plan
 • niestacjonarne zaoczne
  – semestr zimowy 2020/2021 – pobierz plan