Terminy zjazdów studiów zaocznych:

Kierunek: kryminologia

 •  stopnia stacjonarne
  – semestr zimowy 2022/23 I i II rok – pobierz plan
  – semestr letni 2022/23 I i II rok – pobierz plan
 • niestacjonarne zaoczne
  – semestr zimowy 2022/23 I i II rok – pobierz plan
  – semestr letni 2022/23 I i II rok – pobierz plan

Kierunek: praca socjalna (II stopnia)

 • niestacjonarne II rok semestr zimowy 2022/23 – pobierz plan

Kierunek: profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Studia I stopnia

 • stacjonarne semestr zimowy 2022/23
  – I rok (dwie grupy) – pobierz plan
  – II rok – pobierz plan
  – III rok – pobierz plan
 • stacjonarne semestr letni 2022/23
  – I rok – pobierz plan
  – II rok – pobierz plan
  – III rok – pobierz plan
 • niestacjonarne semestr zimowy 2022/23
  – I rok – pobierz plan
  – II rok – pobierz plan
  – III rok – pobierz plan
 • niestacjonarne semestr letni 2022/23
  – I rok – pobierz plan
  – II rok – pobierz plan
  – III rok -pobierz plan

Studia II stopnia

 • stacjonarne
  – semestr zimowy 2022/2023 – pobierz plan
  – semestr letni 2022/2023 – pobierz plan
 • niestacjonarne zaoczne
  – semestr zimowy 2022/2023 – pobierz plan
  – semestr letni 2022/23 – pobierz plan