Terminy zjazdów studiów zaocznych:

UWAGA! Zmiana!

W związku z ogłoszonym terminem wyborów samorządowych zjazd studiów zaocznych w dniach 19-21 kwietnia 2024 r. odbędzie się w formie zdalnej.

Kierunek: kryminologia

 •  stopnia stacjonarne
  semestr zimowy 2024/25 I i II rokpobierz plan
  – semestr letni 2023/24 I i II rok – pobierz plan
 • niestacjonarne zaoczne
  semestr zimowy 2024/25 I i II rok – pobierz plan
  – semestr letni 2023/24 I i II rok – pobierz plan

Kierunek: praca socjalna – wygaszony

Kierunek: profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Studia I stopnia

Studia II stopnia

 • stacjonarne
  – II rok semestr zimowy 2023/2024 – pobierz plan
  – II rok semestr letni 2023/2024 – pobierz plan
 • niestacjonarne zaoczne
  – II rok semestr zimowy 2023/2024 – pobierz plan
  – II rok semestr letni 2023/24 – pobierz plan

Kierunek: resocjalizacja

 • stacjonarne
  semestr zimowy 2024/2025 – I rok pobierz plan
  semestr zimowy 2024/2025 – II rok pobierz plan

– semestr letni 2023/2024 – pobierz plan

 • niestacjonarne zaoczne
  – semestr zimowy 2023/2024 – I rok – pobierz plan

– semestr zimowy 2023/2024 – II rok – pobierz plan

– semestr letni 2023/2024 – pobierz plan