Terminy zjazdów studiów zaocznych:

Kierunek: kryminologia

 •  stopnia stacjonarne
  – semestr zimowy 2021/22 I i II rok – pobierz plan
  – semestr zimowy 2020/21 I i II rok – pobierz plan
  – semestr letni 2020/21 I i II rok – pobierz plan
 • niestacjonarne zaoczne
  – semestr zimowy 2021/22 I i II rok – pobierz plan
  – semestr zimowy 2020/21 I i II rok – pobierz plan
  – semestr letni 2020/21 I i II rok – pobierz plan

Kierunek: praca socjalna

Studia I stopnia
– semestr zimowy 2021/22 (3 rok) – pobierz plan

– semestr zimowy 2020/21 – pobierz plan
– semestr letni 2020/21 – pobierz plan

Studia II stopnia

 • stacjonarne semestr zimowy 2021/22 – pobierz plan
 • niestacjonarne semestr zimowy 2021/22

Kierunek: profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Studia I stopnia

Studia II stopnia