dr Justyna Kurtyka-Chałas

  • pokój nr 20
  • tel. 22 55-307-59
  • e-mail: j.kurtyka.chalas@uw.edu.pl
  • termin dyżuru: środa 9.00-10.00
  • profil USOSWeb