dr Justyna Kurtyka-Chałas

Dr Justyna Kurtyka-Chałas jest psychologiem. W Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW pracuje na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego.

Badania naukowe Justyny Kurtyki-Chałas koncentrują się wokół psychologii osobowości, rodziny, klinicznej i społecznej. Podejmuje w nich zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka w sytuacjach kryzysowych, psychospołecznych uwarunkowań narcyzmu, roli rodziny w procesie rozwoju i socjalizacji dziecka, psychogerontologii i relacji rodzinnych.

Interesuje się i prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i nastolatków. Wspomaga rodziców i rodziny w procesie wychowawczym prowadząc konsultacje rodzicielskiego i warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Jest też nauczycielem dyplomowanym i interwentem kryzysowym. Jej aktualne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki psychospołecznych aspektów narcyzmu oraz relacji i więzi rodzinnych w aspekcie miedzyngeracyjnym.

Justyna Kurtyka-Chałas ukończyła psychologię w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie również obroniła doktorat. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie INTRA.