dr Bartłomiej Skowroński

Dr Bartłomiej Skowroński jest pedagogiem i politologiem, specjalistą w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji. W IPSiR UW pracuje na stanowisku adiunkta.

Badania Bartłomieja Skowrońskiego koncentrują się m.in. na zagadnieniach związanych z nieprzystosowaniem społecznym młodzieży i osób dorosłych, probacji oraz metodologii badań w naukach społecznych. Bartłomiej Skowroński w swojej ostatniej książce „Typologie wadliwej integracji postaw w świetle Teorii Wykolejenia Społecznego Czesława Czapówa. Studium teoretyczno-empiryczne” (2019) podjął próbę weryfikacji empirycznej typów nieprzystosowania społecznego wśród więźniów. Aktualnie pracuje nad cyklem artykułów na temat uwarunkowań jakości życia więźniów oraz nad strukturą czynnikową Warszawskiego Inwentarza Zachowań Antyspołecznych własnego autorstwa.

Bartłomiej Skowroński ukończył m.in. studia z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, doktoryzował się w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.