dr Tomasz Warczok

Dr Tomasz Warczok jest socjologiem. W IPSiR pracuje na stanowisku adiunkta, współpracuje z
Instytutem Studiów Społecznych UW.
Badania Tomasza Warczoka koncentrują się wokół społecznego wytwarzania wiedzy (systemów
prawa, nauki i kultury) oraz problemie nierówności społecznych i ich konsekwencji.
Jest współautorem pięciu monografii, publikował również artykuły w uznanych czasopismach
międzynarodowych. W ostatnim czasie we współpracy z kolegami i koleżankami niemieckimi
opublikował m.in. „The logic of knowledge production: Power structures and symbolic divisions
in the elite field of American sociology” (Poetics 2021) oraz „Geometric Data Analysis” (SAGE
Research Methods Foundations 2020). Obecnie pisze książkę dotyczącą socjologii amerykańskiej
i jej cyrkulacji w świecie.
Tomasz Warczok ukończył socjologię na Uniwersytecie Śląskim, gdzie także uzyskał doktorat.
Pracował na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, przebywał na stażach naukowych na
Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, Szkole Zaawansowanych Badań w Naukach
Społecznych w Paryżu oraz Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn.