dr Barbara Błońska

Dr Barbara Błońska jest kryminolożką i prawniczką. W IPSiR UW pracuje na stanowisku adiunkta.

Zainteresowania naukowe Barbary Błońskiej koncentrują się na problematyce przestrzegania praw człowieka w ramach wymiaru sprawiedliwości oraz na etapie wykonania kary; kolejnym, odrębnym przedmiotem jej badań jest zjawisko przestępczości i wiktymizacji kobiet. Jej ostatnie prace dotyczyły charakterystyki kryminologicznej kobiet skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności (B. Błońska, M. Ejchart-Dubois, „Kobiety-zabójczynie. Kobiety skazane na karę dożywotniego pozbawienia wolności w Polsce” w: M. Ejchart, A. Rzepliński, M. Ejchart-Dubois, M. Niełaczna (red.), „Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara” Warszawa 2017).

Obecnie zajmuje się badaniami z zakresu zielonej kryminologii nt. krzywdzenia zwierząt.

Barbara Błońska dotoryzowała się na Wydziale Prawa i Administracji UW. Pracuje także w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz jest członkinią Stowarzyszenia im. Z. Hołdy (działającego w obszarze praw człowieka i praworządności) oraz stowarzyszenia „Otwarte Klatki” (wspierającego zwierzęta).