dr hab. Dagmara Woźniakowska, prof. uczelni

Dr hab. Dagmara Woźniakowska, prof. ucz. jest kryminolożką. W IPSiR UW pracuje na stanowisku adiunktki oraz jest opiekunką studentów z kierunku kryminologia.

Badania Dagmary Woźniakowskiej-Fajst dotyczą przestępczości nieletnich, kobiet, wiktymologii, a ostatnio także przemocy emocjonalnej. W swojej ostatniej książce „Stalking i inne formy przemocy emocjonalnej. Studium kryminologiczne” (Warszawa 2019) zaprezentowała wyniki ogólnopolskich, reprezentatywnych badań aktowych dotyczących stalkingu, poddała analizie sylwetki sprawcy i ofiary przemocy emocjonalnej, a także odniosła się do reakcji (formalnej i nieformalnej) na owe zjawiska. Aktualnie pracuje nad kwestią zachowań dewiacyjnych nieletnich, badanych metodą self-report.

Dagmara Woźniakowska-Fajst jest doktorką habilitowaną nauk prawnych, stopień uzyskała w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Jest członkinią Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego i sekretarzynią Zarządu Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii.