dr hab. Ewa Stachowska

Dr hab. Ewa Stachowska jest socjolożką. W IPSiR UW pracuje na stanowisku adiunkta dydaktycznego.

Badania Ewy Stachowskiej koncentrują się na związkach między współczesną kulturą, mediami, marketingiem, reklamą a religią, czy szerzej przemianami zachodzącymi w sferze religijnej. Jej książka Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w perspektywie socjologii religii (Kraków 2019) jest wieloaspektową analizą religijnego eventu w kontekście współczesnych przemian religijnych, a w szczególności religijności młodzieży. Aktualnie przygotowuje publikację dotyczącą trendów religijnych oraz prowadzi badania dotyczące prezentacji treści religijnych w mediach.

Ewa Stachowska uzyskała doktorat na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS. Zaangażowana jest działalność Polskiego Towarzystwa religioznawczego, w którym pełni funkcję sekretarza naukowego.

W latach 2012-2020 była Zastępcą Dyrektora IPSIR ds. studenckich. Obecnie (od 1 października 2020 r.) jest Prodziekanem ds. studenckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji.