dr Marta Kindler

Dr Marta Kindler jest socjologiem. W IPSiR UW pracuje na stanowisku adiunkta. Współpracuje z Ośrodkiem Badań nad Migracjami UW.

Badania Marty Kindler koncentrują się obecnie na roli sieci społecznych w migracji. Marta Kindler jest współredaktorką książki  „Ukrainian Migration to the European Union: Lessons from Migration Studies” (2016) i autorką książki “A Risky Business? Ukrainian Migrant Women in Warsaw’s Domestic Work Sector” (2011).

Marta Kindler uzyskała doktorat na wydziale nauk kulturoznawczych na Europejskim Uniwersytecie Viadrina. Obecnie jest członkinią zarządu IMISCOE Standing Committe „Reflexive Migration Studies”.