dr Grzegorz Kudlak

Dr Grzegorz Kudlak jest psychologiem. W IPSiR UW pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Psychologii Dewiacji.

Badania Grzegorza Kudlaka koncentrują się na psychologii klinicznej, sądowej oraz resocjalizacji. Podejmuje zagadnienia dotyczące zaburzeń osobowości, niedostosowania społecznego, uzależnień i przemocy, również w kontekście związków z przestępczością i terapią więźniów i nieletnich.  Interesuje się również i prowadzi psychoterapię indywidualną, par, terapię grupową o grupy rozwojowe (12 kroków). Aktualnie jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół: badania skuteczności oddziaływań terapeutycznych, osobowości nieletnich przestępców; osobowości i systemu wartości pacjentów przebywających na oddziałach psychiatrii sądowej.

Grzegorz Kudlak uzyskał doktorat z nauk społecznych w zakresie psychologii na wydziale psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej oraz Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.