dr hab. Wojciech Misztal, profesor uczelni

Dr hab. Wojciech Misztal, prof. ucz. jest socjologiem. W IPSiR UW pracuje na stanowisku adiunkta. Pracował na Uniwersytecie Mari Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

Badania Wojciecha Misztala  koncentrują się na politykach publicznych wobec społeczeństwa obywatelskiego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dialogu obywatelskiego (a także społecznego). Interesuje się również socjologią moralności. We współredakcji ( i współautorstwie rozdziału) z Arturem Kościańskim  wydał w tym roku Falująca obywatelskość. Stare wzory, nowe tendencje, IFiS PAN, Warszawa 2019. Jest to pokłosie obrad organizowanych cyklicznie grup tematycznych podczas zjazdów PTS.

Wojciech Misztal  uzyskał doktorat na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS,  a następnie habilitację na Wydziale Nauk Społecznych KUL JP II. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Sekcji Społeczeństwa Obywatelskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.