dr Maria Niełaczna

Dr Maria Niełaczna jest prawnikiem i kryminologiem. W IPSiR UW pracuje na stanowisku adiunkta oraz pełni funkcję opiekuna Uniwersyteckiej Kliniki art. 42 k.k.w.

W swoich badaniach koncentruje się na karierach kryminalnych, zbrodni zabójstwa, społecznym klimacie więzienia, karach skrajnie długoterminowych oraz prawach człowieka.

Jej książka „Sprawiedliwość skrajna. Dożywotnie więzienie, maksymalne zabezpieczenie” (Warszawa 2014) jest zwieńczeniem badań o wykonaniu najsurowszej kary i najsurowszego reżimu więziennego w Polsce. Ostatnia publikacja, której była redaktorem naukowym, „Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara”, dotyczy sprawców zabójstw skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności – ich charakterystyk, czynów i reakcji wymiaru sprawiedliwości.

Obecnie Maria Niełaczna pisze książką habilitacyjną na temat zarządzania wykonaniem kary pozbawienia wolności, zasadami, które nim rządzą oraz związanymi z nim ryzykami. Kieruje badaniami dotyczącymi wykonania kary dożywotniego więzienia nagrodzonymi grantem NCN.

Maria Niełaczna ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Doktoryzowała się w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Była ekspertem NCN oraz NIK. Działa na rzecz więźniów i jest członkiem Komisji Ekspertów KMPT przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.