dr hab. Mirosław Górecki

Dr hab. Mirosław Górecki, dyscypliny naukowe: pedagogika i nauki socjologiczne. W IPSiR pracuje na stanowisku adiunkta.

Poczynania naukowo-badawcze Mirosława Góreckiego koncentrują się na pogłębieniu badań nad ludźmi starymi i umierającymi oraz badań biograficznych działaczy społecznych i wolontariuszy podejmujących pracę na rzecz osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji lub wymagających pomocy i wsparcia. Jego książka „Idea, instytucjonalizacja i funkcje wolontariatu” (Warszawa 2013) dotyczy wolontariatu jako instytucji społecznej odgrywającej istotną rolę w życiu publicznym i strukturach organizacyjnych państwa. Obecnie Mirosław Górecki oddał do druku książkę pt. „Charyzmatyczni działacze społeczni”, w której zostały zaprezentowane życiorysy czterech działaczy społecznych: Antoine-Frédérica Ozanama (1813-1853), ks. Carla Sonnenscheina (1876-1929), Pier Giorgia Frassatiego (1901-1925) i Alberta Marvellego (1918-1946). Na ich podstawie ukazano specyfikę dzieł dobroczynnych realizowanych pod patronatem Kościoła katolickiego i jego doktryny o chrześcijańskim miłosierdziu.

Mirosław Górecki uzyskał doktorat i habilitację na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.