dr hab. Mirosław Górecki, prof. ucz.

Dr hab. Mirosław Górecki, prof. ucz, dyscypliny naukowe: pedagogika i nauki socjologiczne.
W IPSiR pracuje na stanowisku profesora uczelni w Zakładzie Teorii i Metod Pracy Socjalnej.

W kręgu jego zainteresowań naukowych są: biografie wybitnych działaczy społecznych, psychospołeczne i kulturowe aspekty starości, opieka hospicyjna i paliatywna, śmierć i umieranie we współczesnym świecie, wolontariat w organizacji życia społecznego, antropologia filozoficzna, metodologia badań społecznych.
Autor następujących monografii: Hospicjum w służbie umierających (2000), Prawda umierania i tajemnica śmierci (red. nauk. 2010), Idea, instytucjonalizacja i funkcje wolontariatu (2013), Charyzmatyczni działacze społeczni (2020), Alberto Marvelli (2023).

Mirosław Górecki uzyskał doktorat i habilitację na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. 29 czerwca 2023 r. Senat UW przyjął wniosek o awansie na stanowisko profesor uczelni.

 

Doktorantka: Hanna Grzesiak