dr hab. Bohdan Skrzypczak

Dr hab. Bohdan Skrzypczak jest pedagogiem społecznym, pracuje na stanowisku adiunkta i kieruje pracownią „Laboratorium Innowacji Społecznej”. Pełni funkcję przewodniczącego Rady Naukowej IPSiR .

Badania Bohdana Skrzypczaka skoncentrowane są wokół problematyki pedagogiki publicznej czyli poznania procesów edukacyjnych obecnych w politykach i sferze publicznej, a także wspólnotowych mechanizmach rozwoju na poziomie lokalnym. Tym zagadnieniom poświęcona była m. in. ostatnia książka „Współczynnik społecznościowy. Edukacyjna (re)konstrukcja instytucji społecznościowych (Toruń 2016). Obecnie pracuje nad publikacjami dotyczącymi „Inżynierii i edukacji obywatelskiej” oraz „Kapitału solidarności”.

Bohdan Skrzypczak uzyskał doktorat na Wydziale Pedagogicznym UW, a habilitację w zakresie nauk społecznych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Jest założycielem i prezesem ogólnopolskiej organizacji pozarządowej Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz członkiem zarządu Fundacji Ashoka Polska wspierającej innowatorów i przedsiębiorców społecznych.