dr hab. Aneta Ostaszewska, prof. ucz.

Dr hab. Aneta Ostaszewska, prof. ucz.  jest pedagożką i socjolożką. W IPSiR UW pracuje na stanowisku profesor uczelni w Katedrze Pedagogiki Społecznej.

Badania Anety Ostaszewska koncentrują się przede wszystkim wokół feminologii, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń biograficznych i podmiotowości kobiet. Interesuje się również metodologią badań jakościowych, w szczególności badań biograficznych i feministycznych. Aneta Ostaszewska w swojej ostatniej książce „Proces kształtowania kobiecej podmiotowości. Praca biograficzna. Pedagogiczne studium samorozwoju bell hooks” (Warszawa 2018) dokonała analizy pojęcia pracy biograficznej na przykładzie tekstów autobiograficznych bell hooks. Aktualnie jej badania dotyczą doświadczeń biograficznych i pamięci społecznej związanych z transformacją polityczną w 1989 r. i upadkiem komunizmu w Europie Wschodniej.  Prowadzi również badania nad feministyczną polityką zagraniczną w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem edukacyjnego wymiaru tej polityki.

Aneta Ostaszewska uzyskała doktorat w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, a następnie habilitację na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. 20 kwietnia 2022 r. Senat UW przyjął wniosek o awansie na stanowisko profesor uczelni. Obecnie pełni funkcję redaktora wykonawczego w czasopiśmie „Papers of Social Pedagogy”.