dr Katarzyna Rychlicka-Maraszek

Dr Katarzyna Rychlicka-Maraszek jest politologiem i pedagogiem społecznym. W IPSIR UW pracuje jako adiunkt; jest również opiekunem pierwszego roku na kierunku Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja.

Dr Katarzyna Rychlicka-Maraszek zajmuje się przemianami współczesnych środowisk wychowawczych, zwłaszcza rodziny i środowiska pracy. Jest m.in. redaktorem książki „Współczesne przestrzenie pracy”. Obecnie prowadzi badania nad pracą jako środowiskiem wychowania i partycypacją publiczną młodzieży.

Dr Katarzyna Rychlicka-Maraszek jest absolwentką Instytutu Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, gdzie uzyskała również doktorat. Współpracuje z wieloma instytucjami (organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, szkoły), współtworzyła specjalizację Rewitalizacja i innowacje społeczne; jest również ekspertem w projektach związanych z funkcjonowaniem polityk publicznych.