dr Katarzyna Szumlewicz

Dr Katarzyna Szumlewicz jest pedagożką i filozofką. W IPSiR pracuje na stanowisku adiunkta.

Badania Katarzyny Szumlewicz dotyczą teorii wychowania i są poświęcone przede wszystkim zagadnieniu emancypacji społecznej. Analizuje też literaturę piękną. W swojej ostatniej książce „Miłość i ekonomia w literackich biografiach kobiet” bada dzieła literackie z XIX i XX wieku pod kątem społecznej pozycji kobiet i ich możliwości emancypacyjnych. Aktualnie prowadzi prace nad książką, poświęconą perspektywie zdolności Marthy Nussbaum.

Katarzyna Szumlewicz uzyskała doktorat na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Na podstawie dysertacji doktorskiej wydała książkę „Emancypacja przez wychowanie, czyli edukacja do wolności, równości i szczęścia”, za którą otrzymała nagrodę rektora UW.