dr Marta Łuczyńska

Dr Marta Łuczyńska jest socjolożką. W IPSiR UW pracuje na stanowisku adiunkta.

Główne obszary jej zainteresowań naukowych ogniskują się wokół problematyki instytucji pomocy społecznej, procesów profesjonalizacji  tzw. helping professions, pracy socjalnej, klinicznej pracy socjalnej, superwizji, profesjonalnej pomocy psychologicznej oraz psychoterapii Gestalt.

Marta Łuczyńska od 1992 zatrudniona jest na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, obecnie w Zakładzie Teorii i Metod Pracy Socjalnej.

Marta Łuczyńska jest w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Superwizji Pracy Socjalnej i przynależy do Polskiego Towarzystwo Psychoterapii Gestalt, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz  Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej (CIS).

Jest terapeutką Gestalt. Prowadzi również superwizje indywidualne i grupowe z w ramach współpracy z instytucjami i organizacjami z obszaru służb społecznych, organizacji pozarządowych i biznesowych.