dr Sylwia Różycka-Jaroś

Dr Sylwia Różycka-Jaroś jest prawnikiem. W IPSiR UW pracuje na stanowisku adiunkta.

Badania Sylwii Różyckiej – Jaroś koncentrują się wokół problematyki ochrony dziecka z punktu widzenia prawa karnego i rodzinnego. Jest autorką monografii „Karcenie dzieci – czyn zabroniony czy okoliczność uchylająca bezprawność?” (Warszawa 2012), poświęconej zjawisku karcenia dzieci. Aktualnie prowadzone prze Nią badania koncentrują się wokół zjawiska organizowania w Polsce adopcji wbrew przepisom ustawy, porwań rodzicielskich oraz ochrony dobra dziecka w procesie rozwodowym. Przygotowuje publikację naukową na temat najnowszych zmian w prawie karnym z punktu widzenia sytuacji prawnej dziecka,
ze szczególnym uwzględnieniem przestępstwa niealimentacji.

Sylwia Różycka-Jaroś uzyskała doktorat na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykonuje czynnie zawód radcy prawnego.