prof. dr hab. Aleksander Manterys

Prof. dr hab. Aleksander Manterys jest socjologiem. W IPSiR UW pracuje w Zakładzie Socjologii Zmian Społecznych.

Zainteresowania badawcze Aleksandra Manterysa koncentrują się na teorii socjologicznej i mikrosocjologii. Obecnie pracuje nad książką o zarządzaniu wrażeniami oraz artykułami dotyczącymi socjologii relacyjnej.

Doktorat i habilitację uzyskał w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, tytuł naukowy profesora nauk społecznych — w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Pracował na Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych), w Collegium Civitas i Polskiej Akademii Nauk (Instytut Filozofii i Socjologii, następnie Instytut Studiów Politycznych).