dr Agnieszka Dudzińska

Dr Agnieszka Dudzińska jest socjologiem. Specjalizuje się w socjologii prawa i polityki, analizie polityk publicznych oraz metodologii badań naukowych. Jest zatrudniona w IPSiR na stanowisku adiunkta.

Opublikowała książkę „System zamknięty. Socjologiczna analiza procesu legislacyjnego w świetle wybranych tez teorii Niklasa Luhmanna” (2015). Współpracuje z międzynarodowymi zespołami badawczymi. W ostatnim czasie była m. in. współautorką publikacji: „Imaginary Muslims: How the Polish right frames Islam” (Brookings Institution 2019), „Poland: Opposition in the Making” (w: Opposition Parties in European Legislatures. Conflict or Consensus?, Routledge 2018), “Representational Roles” (w: Representing the People. A Survey Among Members of Statewide and Substate Parliaments, Oxford University Press 2014). Jej obecne badania dotyczą realnego działania instytucji ustrojowych.

Agnieszka Dudzińska jest absolwentką socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doktorat uzyskała w Instytucie Studiów Politycznych PAN na podstawie rozprawy o reprezentacji politycznej w Polsce. Jest ekspertką i działaczką społeczną w obszarze niepełnosprawności, współpracuje z instytucjami rządowymi i samorządowymi.