dr hab. Jadwiga Królikowska

Dr hab. Jadwiga Królikowska jest socjologiem. Ukończyła studia magisterskie i uzyskała doktorat oraz habilitację z socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego od 1994 r. Pełni w IPSiR funkcję Koordynatora ds. mobilności.

Jest autorką dwóch prac monograficznych „Socjologia dobroczynności” oraz „Sędziowie o karze, karaniu i bezkarności”. Pod jej redakcją naukową zostały wydane książki o następujących tytułach „Problemy społeczne w grze politycznej”, „Relacje międzykulturowe, „Integralnokulturowe badanie rzeczywistości kulturowej”, „Złudne obietnice wielokulturowości”.  Jest też autorką około 70 artykułów naukowych.

Jest współzałożycielką Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych im. Prof. G. Rejman na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczyła w organizacji licznych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, a także brała udział w konferencjach i sympozjach krajowych i zagranicznych. Od 1998 r. pełni funkcję  koordynatora mobilności w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Współpracuje z europejskimi ośrodkami akademickimi między innymi w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Serbii, na Słowacji.