dr hab. Danuta Lalak, prof. uczelni – kierownik

Dr hab. Danuta Lalak, prof. ucz. związana naukowo z pedagogiką społeczną.  Pełni funkcję Kierownika Katedry Pedagogiki Społecznej (2014).

Danuta Lalak prowadzi badania nad biografią w kontekście metodologicznym i edukacyjnym. Najważniejsze publikacje związane z tym nurtem zainteresowań to : Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej. (Warszawa 2010) Nagroda Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (2012) oraz Źródła do badań biograficznych [współautor A. Ostaszewska] (2016). Prace mają charakter analityczno- teoretyczny i wpisują się w nurt refleksji nad potencjałem badań biograficznych. Obecnie prowadzone badania są skoncentrowane na kapitale biograficznym.

Danuta Lalak jest absolwentką Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, na którym otrzymała stopień doktora. Stopień doktora habilitowanego uzyskała na Uniwersytecie Śląskim. Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Papers of social pedagogy”.

W latach 2012-2020 pełniła funkcję Dyrektora IPSiR. Obecnie (od września 2020 r.) jest Prodziekanem ds. naukowo-badawczych na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji.