dr hab. Antoni Bojańczyk, prof. uczelni

Dr hab. Antoni Bojańczyk prof. ucz, jest prawnikiem, pracownikiem Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR UW.

Specjalizuje się w problematyce prawa karnego procesowego, prawa karnego i odpowiedzialności dyscyplinarnej prawniczych zawodów zaufania publicznego. Autor ponad 200 prac (książek, artykułów, recenzji) z zakresu postępowania karnego i prawa karnego, aspektów karnoprocesowych prawa konstytucyjnego i prawa konwencyjnego oraz prawa dyscyplinarnego prawniczych zawodów zaufania publicznego, w tym ponad 40 glos do orzeczeń Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i sądów powszechnych publikowanych m. in. na łamach „Państwa i Prawa”, „Przeglądu Sądowego”, „Orzecznictwa Sądów Polskich”.

Antoni Bojańczyk uzyskał doktorat na Wydziale Prawa i Administracji UJ, a następnie habilitację na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Jest sędzią Sądu Najwyższego.