dr Łukasz Chojniak

Dr Łukasz Chojniak jest prawnikiem. W IPSiR pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej.

Badania Łukasza Chojniaka koncentrują się na problemach polskiego a także obcego procesu karnego oraz, szerzej, na problemach wymiaru sprawiedliwości karnej. Interesuje się zwłaszcza kwestią niesłusznych skazań, ich przyczyn i skutków. Tym zagadnieniom poświęcił kilka prac, m.in. „Przyczyny niesłusznych skazań w Polsce” (współautor, 2012) oraz „Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie oraz za niesłuszne oskarżenie” (2013) i „Niesłuszne skazania – przyczyny i skutki” (red., 2017). Obecnie pracuje nad monografią poświęconą problemowi możliwości ustalania prawdziwego stanu faktycznego sprawy w procesie karnym.

Łukasz Chojniak ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie także się doktoryzował. Jest absolwentem Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Autor wielu opinii dla instytucji państwowych i organizacji pozarządowych, adwokat, były Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie a obecnie Wiceprzewodniczący Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim.