dr Paweł Kobes

Dr Paweł Kobes jest prawnikiem. W IPSiR pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Prawa i Polityki Penitencjarnej.

Badania Pawła Kobesa koncentrują się głownie wokół problematyki przestępczości nieletnich oraz roli kurateli w przeciwdziałaniu przestępczości. W swojej ostatniej książce „Funkcje kuratora w polityce kryminalnej” (Warszawa 2019) Paweł Kobes przedstawił ustrój kurateli sądowej w Polsce oraz ukazał zróżnicowany charakter zadań realizowanych przez kuratorów w postępowaniu wykonawczym wobec nieletnich i dorosłych sprawców przestępstw.

Paweł Kobes ukończył prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz doktoryzował się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.