dr Aneta Domżalska

Dr Aneta Domżalska jest pedagogiem. W IPSiR UW pracuje na stanowisku adiunkta i pełni funkcję opiekuna praktyk na specjalizacji wychowanie resocjalizujące.

Badania Anety Domżalskiej koncentrują się wokół problematyki niedostosowania społecznego, patologii społecznej, probacji, efektywności resocjalizacji i metod pracy resocjalizacyjnej. W ostatnich publikacjach zaprezentowała wyniki badań dotyczące zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych dzieci, których ojcowie odbywają karę pozbawienia wolności.

Aneta Domżalska uzyskała stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW, gdzie w latach 2011-2019 była zatrudniona na stanowisku naukowo-dydaktycznym.

Od kilku lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób wykluczonych społecznie. Ponadto od 2009 r. prowadzi szkolenia i warsztaty psychospołeczne. Jest również certyfikowanym coachem kryzysowym, pracuje z osobami w stresie i kryzysie.