dr Andrij Kosylo

Dr Andriy Kosyło jest prawnikiem. W IPSIR UW pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej.

Badania Andriya Kosyły koncentrują się wokół zagadnień polityki kryminalnej, w szczególności problemów związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości i świadczeniem pomocy prawnej w Polsce i krajach byłego ZSRR. Andriy Kosyło Interesuje się również problematyką związaną z przestępczością zorganizowaną. Ostatnie publikacje były poświęcone reformie wymiaru sprawiedliwości w Ukrainie (A.Kosylo. Reforma wymiaru sprawiedliwości, Szczecin 2017) oraz więźniom dożywotnim w orzecznictwie ETPC (E. Dawidziuk, A. Kosylo, M. Niełaczna. Life Prisoners Before the European Court of Human Rights, Warszawa 2017). Obecnie pracuje nad książka poświęconą problematyce realizacji prawa do obrony w systemach prawnych państw postsocjalistycznych.

Andriy Kosyło jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wołyńskiego w Łucku. Jako stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta studiował na WPiA UMSC w Lublinie (Program Kirklanda). Rozprawę doktorską pt. „Dostęp do zawodu adwokata w prawie polskim, ukraińskim, białoruskim i rosyjskim (studium prawnoporównawcze)” napisaną pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Andrzeja Korybskiego obronił na WPiA UMSC w Lublinie (stypendium EKPiUU). Wykładał na KUL Jana Pawła II. W 2014 r. był ekspertem UE ds. reformy karnego wymiaru sprawiedliwości w Uzbekistanie. Od 2003 r. wykonuje zawód adwokata i prowadzi kancelarię specjalizującą się w obsłudze międzynarodowego obrotu prawnego.