dr Kamil Miszewski jest socjologiem. W IPSiR UW pracuje na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych o subkulturze więziennej i jej przemianach po 1989 roku, metodach badania więzienia, etyce badań w więzieniu, prowadzeniu pracy operacyjnej w jednostkach penitencjarnych. W 2016 roku wydał książkę „Zabójcy w więzieniu”, opisującą sposoby adaptacji do izolacji więziennej skazanych długoterminowych.

Kamil Miszewski jest absolwentem Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktorat obronił w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW.