dr hab. Adam Redzik, prof. uczelni

Dr hab. Adam Redzik, prof. ucz. jest prawnikiem i historykiem. W IPSiR pracuje od 2008 r., obecnie na stanowisku profesora uczelni; od 2015 r. kieruje Zakładem Prawa i Polityki Penitencjarnej.

Badania prowadzi z zakresu prawa porównawczego, historii prawa oraz historii nauki. Opublikował kilkanaście książek oraz kilkaset innych opracowań. W ostatnich latach opublikował wiele publikacji na temat adwokatury, zbrodni ludobójstwa, historii nauki prawa karnego, m.in. Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie (wyd. 2, 2017); Historia Adwokatury (wyd. 4, 2018) Rafał Lemkin (1900-1959) – co-creator of international criminal law. Short biography (2017). Obecnie pracuje nad książką o Juliuszu Makarewiczu i jego szkole naukowej. Szerzej: www.redzik.pl

Ukończył studia prawnicze i historyczne na KUL, a następnie uzyskał stopnie doktora nauk humanistycznych i doktora nauk prawnych na UJ, gdzie też w 2013 r. uzyskał też stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Jest m.in. członkiem Komisji Historii Nauki PAU, współzałożycielem Instytutu Allerhanda, redaktorem naczelnym „Głosu Prawa”.