dr hab. Mikołaj Pawlak, prof. uczelni

Dr hab. Mikołaj Pawlak, prof. uczelni jest socjologiem. W IPSiR UW pracuje na stanowisku adiunkta oraz kieruje Katedrą Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej. Od września 2020 r. pełni funkcję Wicedyrektora ds. naukowych IPSIR.

Badania Mikołaja Pawlaka koncentrują się na politykach publicznych wobec migracji. Interesuje się również teorią socjologiczną – instytucjonalnymi i sieciowymi koncepcjami koordynacji działania. Mikołaj Pawlak w swojej ostatniej książce „Tying Micro and Macro: What Fills up the Sociological Vacuum?” (Berlin 2018) poddał krytycznej analizie pojęcie “próżni socjologicznej”. Aktualnie pracuje nad książką dotyczącą kryzysu uchodźczego oraz prowadzi badania nad mechanizmami dostępu migrantów do rynku pracy w Polsce.

Mikołaj Pawlak uzyskał doktorat w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, a następnie habilitację na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.