Katedra Pedagogiki Społecznej prowadzi działalność naukową ukierunkowaną na analizę i diagnozę zjawisk społecznych w teoretycznym kontekście wspólnotowości, podmiotowości i spontanicznych procesów edukacyjnych. Naszą misją jest łączenie teorii i praktyki zarówno w projektach badawczych, jak i w procesie dydaktycznym ze szczególnym akcentem na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych.

Badania prowadzone w Katedrze Pedagogiki Społecznej dotyczą procesów biografizacji i samoupodmiotowienia, nowych obszarów zastosowania metody biograficznej, przemian środowiska pracy, wspólnotowych mechanizmów rozwoju lokalnego oraz edukacji obywatelskiej. Realizowane projekty badawcze zyskały wsparcie funduszy europejskich – Erasmus + / Partnerstwo Strategiczne (2019-2022) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 2.9 Rozwój ekonomii społecznej i POWER 4.1 Makroinnowacje Społeczne.

Zajęcia dydaktyczne obejmują pedagogikę społeczną, politykę społeczną, polityki publiczne, metodologię badań społecznych, teorię wychowania (kursy podstawowe). Prowadzimy również zajęcia specjalizacyjne, fakultatywne, seminaria licencjackie, magisterskie i doktorskie.

Katedra współpracuje z instytucjami życia publicznego (Kancelaria Senatu, Instytut Pamięci Narodowej), organizacjami pożytku publicznego (Centrum Aktywności Lokalnej), organizacjami samorządowymi, placówkami edukacyjnymi oraz instytucjami edukacji dorosłych. Katedra redaguje i wydaje czasopismo „Papers of Social Pedagogy” (pedagogikaspoleczna.uw.edu.pl).