dr hab. Adriana Mica

Dr hab. Adriana Mica jest socjologiem. W IPSiR UW pracuje na stanowisku adiunkta oraz kieruje Pracownią Badań nad Porażkami (Failure Lab).

Badania Adriany Mici koncentrują się nad niezamierzonymi konsekwencjami polityk publicznych w Rumunii i Polsce. Interesuje się socjologią ekonomiczną, w szczególności teorią możliwości, ignorancji oraz porażki. Adriana Mica w swojej ostatniej książce „Sociology as Analysis of the Unintended: From the Problem of Ignorance to the Discovery of the Possible” (Routledge 2018) ustanawia program badań  tych zagadnień. Aktualnie pracuje nad książką dotyczącą kryzysu uchodźczego oraz oraz nad Routledge International Handbook of Failure (razem z Anną Horolets, Mikołajem Pawlakiem oraz Pawłem Kubickim).

Adriana Mica uzyskała doktorat w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, a następnie habilitację na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW. Była inicjatorką powstania Sekcji Socjologii Ekonomicznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Pracownia Badań nad Porażkami (Failure Lab) formalizuje obecność Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW w socjologicznym polu niezamierzonego. Jest to pierwszy projekt zmaterializowania tej dziedziny socjologicznej w formie jednostki badawczej. Pracownia działa od 2018 roku.

Obecnie w Pracowni prowadzimy badania na temat zmian ignorancji na temat europejskiego kryzysu uchodźczego z 2015-16; oraz nad drogami prowadzącymi do porażek w realizacji polityk publicznych w Polsce. Realizowane przez nas projekty badawcze uzyskały kilkakrotnie wsparcie finansowe Narodowego Centrum Nauki.

Prowadzone przez nas kursy obejmują teorię socjologii ekonomicznej, socjologii niezamierzonego oraz miejsca gospodarki w społeczeństwie.

Pracownia wspólnie z Polskim Towarzystwem Socjologicznym oraz innym ośrodkami akademickimi organizuje coroczne międzynarodowe konferencje na temat niezamierzonego. Ponadto Pracownia organizuje mini-konferencje: Possible Wordls w ramach corocznego kongresu Society for the Advancement of Socio-Economics.