18 maja 2022 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW) odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Debaty o resocjalizacji. Idea, badania, wektory rozwoju. Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem konferencji była wymiana poglądów, w oparciu o wystąpienia zaproszonych ekspertów na temat działalności profilaktycznej i resocjalizacyjnej, kierunków ich rozwoju oraz efektywności na podstawie danych empirycznych, dobrych praktyk i ewaluacji.

Konferencję uroczyście otworzył prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie głos zabrali: dr hab. Aneta Gawkowska dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW, dr hab. Tomasz Kaźmierczak dyrektor Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW oraz dr Elżbieta Bielecka przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.

Konferencja miała formę debaty. W roli prelegentów wystąpili: prof. dr hab. Lesław Pytka, dr Bartłomiej Skowroński (UW), prof. dr hab. Ueli Hostettler (Szwajcaria), dr David M. Prescott (USA). Oprócz wystąpień ekspertów była możliwość wymiany poglądów i doświadczeń uczestników, zainspirowanych podejmowaną problematyką. Po wystąpieniach każdy uczestnik konferencji mógł zabrać głos w dyskusjach, prowadzonych przez moderatorów: prof. dr hab. Ewę Wysocką (UŚ), dr hab. Irenę Mudrecką, prof. UO, dr hab. Annę Wojnarską, prof. UMCS, dr hab. Piotra Kwiatkowskiego, prof. UWr, dr hab. Mariusza Sztukę, prof. UJ, dr Dariusza Schmidta (UW).

W konferencji udział wzięło ponad 100 osób. Uczestnikami konferencji byli naukowcy z wielu ośrodków badawczych, kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele różnych instytucji i organizacji, m.in.: Ministerstwa Sprawiedliwości, zakładów poprawczych i zakładów karnych, Polskiego Centrum Mediacji, poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizacji pozarządowych a także studenci.

Konferencja była jednym z kolejnych wydarzeń organizowanych w ramach obchodów:

  • 50-lecia działalności Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego,
  • 50-lecia działalności Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW.

Organizatorem konferencji był Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej IPSiR UW.

Galeria zdjęć: link

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZAPROSZENIE I INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pod Patronatem Honorowym Rektora Uniwersytetu Warszawskiego pt. Debaty o resocjalizacji. Idea, badania, wektory rozwoju, która odbędzie się 18 maja 2022 r. w formie stacjonarnej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW), ul. Dobra 56/66, sala nr 316.

Celem konferencji jest wymiana poglądów, w oparciu o wystąpienia zaproszonych ekspertów, na temat działalności profilaktycznej i resocjalizacyjnej, kierunków ich rozwoju oraz efektywności na podstawie danych empirycznych, dobrych praktyk i ewaluacji.

Konferencja ma formę debaty, co oznacza, że równie ważnym jej elementem, oprócz wystąpień ekspertów (5 prelegentów z Polski i z zagranicy), jest możliwość wymiany poglądów i doświadczeń uczestników, zainspirowanych podejmowaną problematyką.

Konferencja jest jednym z wydarzeń organizowanych w ramach obchodów:

  • 50-lecia działalności Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego,
  • 50-lecia działalności Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW.

Kontakt do organizatorów:

debatyoresocjalizacji.50lat.ipsir@uw.edu.pl

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach poniżej:

KARTA ZGŁOSZENIA

ZAPROSZENIE
PROGRAM KONFERENCJI
TEMATY I TEZY WYSTĄPIEŃ
INFORMACJE O PRELEGENTACH
INFORMACJE O MODERATORACH