Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pod Patronatem Honorowym Rektora Uniwersytetu Warszawskiego pt. Debaty o resocjalizacji. Idea, badania, wektory rozwoju, która odbędzie się 18 maja 2022 r. w formie stacjonarnej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW), ul. Dobra 56/66, sala nr 316.

Celem konferencji jest wymiana poglądów, w oparciu o wystąpienia zaproszonych ekspertów, na temat działalności profilaktycznej i resocjalizacyjnej, kierunków ich rozwoju oraz efektywności na podstawie danych empirycznych, dobrych praktyk i ewaluacji.

Konferencja ma formę debaty, co oznacza, że równie ważnym jej elementem, oprócz wystąpień ekspertów (5 prelegentów z Polski i z zagranicy), jest możliwość wymiany poglądów i doświadczeń uczestników, zainspirowanych podejmowaną problematyką.

Konferencja jest jednym z wydarzeń organizowanych w ramach obchodów:

  • 50-lecia działalności Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego,
  • 50-lecia działalności Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW.

Kontakt do organizatorów:

debatyoresocjalizacji.50lat.ipsir@uw.edu.pl

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach poniżej:

KARTA ZGŁOSZENIA

ZAPROSZENIE
PROGRAM KONFERENCJI
TEMATY I TEZY WYSTĄPIEŃ
INFORMACJE O PRELEGENTACH
INFORMACJE O MODERATORACH