22-25 kwietnia nasz Instytut odwiedziła grupa studentek i studentów pracy socjalnej z Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), jednej z najbardziej znanych uczelni w Belgii.

Nasi zagraniczni goście wspólnie z polskimi osobami studiującymi na kierunkach kryminologia oraz profilaktyka społeczna i resocjalizacja wzięli udział w kilkudniowych warsztatach. Tematem tegorocznej edycji była profilaktyka zdrowia psychicznego. Studentki i studenci wzięli z tego względu udział we wspólnym projekcie, odbywając wizyty studyjne w pięciu różnorodnych placówkach związanych z tym obszarem: publicznych, prywatnych i pozarządowych, a także świadczących działania zarówno na rzecz dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych.

W 2024 roku przeszło dwudziestoosobowa i trójnarodowa grupa (w zajęciach uczestniczyły też studentki z Hiszpanii przebywające na UW w ramach wymiany Erasmus) odwiedziła Klinikę Psychiatrii Sądowej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Laboratorium Psychoedukacji, biuro Rzeczniczki Praw Dziecka, Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Warszawie-Falenicy.

Warsztaty ze strony polskiej koordynował dr Łukasz Drozda z Zakładu Socjologii Zmian Społecznych przy współpracy dra Grzegorza Kudlaka – kierownika Zakładu Psychologii Dewiacji. Zajęcia odbywały się w ramach rocznego przedmiotu „Służby społeczne w krajach europejskich (ang. B2)”, dostępnego jako fakultet dla studentek i studentów naszego Instytutu.
W poprzednim semestrze w ramach tego samego przedmiotu odbyły się polsko-niemieckie warsztaty w ramach współpracy z Fachhochschule Erfurt. W kolejnym roku akademickim przewidujemy kontynuację projektu i już teraz zapraszamy do udziału w przyszłorocznych zajęciach fakultatywnych.